New Living Translation

Ezekiel 1

A Vision of Living Beings

1On July 31[a] of my thirtieth year,[b] while I was with the Judean exiles beside the Kebar River in Babylon, the heavens were opened and I saw visions of God. This happened during the fifth year of King Jehoiachin’s captivity. (The Lord gave this message to Ezekiel son of Buzi, a priest, beside the Kebar River in the land of the Babylonians,[c] and he felt the hand of the Lord take hold of him.)

As I looked, I saw a great storm coming from the north, driving before it a huge cloud that flashed with lightning and shone with brilliant light. There was fire inside the cloud, and in the middle of the fire glowed something like gleaming amber.[d] From the center of the cloud came four living beings that looked human, except that each had four faces and four wings. Their legs were straight, and their feet had hooves like those of a calf and shone like burnished bronze. Under each of their four wings I could see human hands. So each of the four beings had four faces and four wings. The wings of each living being touched the wings of the beings beside it. Each one moved straight forward in any direction without turning around.

10 Each had a human face in the front, the face of a lion on the right side, the face of an ox on the left side, and the face of an eagle at the back. 11 Each had two pairs of outstretched wings—one pair stretched out to touch the wings of the living beings on either side of it, and the other pair covered its body. 12 They went in whatever direction the spirit chose, and they moved straight forward in any direction without turning around.

13 The living beings looked like bright coals of fire or brilliant torches, and lightning seemed to flash back and forth among them. 14 And the living beings darted to and fro like flashes of lightning.

15 As I looked at these beings, I saw four wheels touching the ground beside them, one wheel belonging to each. 16 The wheels sparkled as if made of beryl. All four wheels looked alike and were made the same; each wheel had a second wheel turning crosswise within it. 17 The beings could move in any of the four directions they faced, without turning as they moved. 18 The rims of the four wheels were tall and frightening, and they were covered with eyes all around.

19 When the living beings moved, the wheels moved with them. When they flew upward, the wheels went up, too. 20 The spirit of the living beings was in the wheels. So wherever the spirit went, the wheels and the living beings also went. 21 When the beings moved, the wheels moved. When the beings stopped, the wheels stopped. When the beings flew upward, the wheels rose up, for the spirit of the living beings was in the wheels.

22 Spread out above them was a surface like the sky, glittering like crystal. 23 Beneath this surface the wings of each living being stretched out to touch the others’ wings, and each had two wings covering its body. 24 As they flew, their wings sounded to me like waves crashing against the shore or like the voice of the Almighty[e] or like the shouting of a mighty army. When they stopped, they let down their wings. 25 As they stood with wings lowered, a voice spoke from beyond the crystal surface above them.

26 Above this surface was something that looked like a throne made of blue lapis lazuli. And on this throne high above was a figure whose appearance resembled a man. 27 From what appeared to be his waist up, he looked like gleaming amber, flickering like a fire. And from his waist down, he looked like a burning flame, shining with splendor. 28 All around him was a glowing halo, like a rainbow shining in the clouds on a rainy day. This is what the glory of the Lord looked like to me. When I saw it, I fell face down on the ground, and I heard someone’s voice speaking to me.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew On the fifth day of the fourth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Ezekiel can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on July 31, 593 B.c.
  2. 1:1b Or in the thirtieth year.
  3. 1:3 Or Chaldeans.
  4. 1:4 Or like burnished metal; also in 1:27.
  5. 1:24 Hebrew Shaddai.

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 1

Guds herlighed åbenbares for profeten i et syn

11-3 Mit navn er Ezekiel, søn af Buzi, og jeg tilhører præsteslægten. Da jeg var 30 år gammel,[a] viste Herren mig en række syner. Det begyndte på den femte dag i årets fjerde måned, og det var fem år efter, at kong Jojakin, en stor del af folket og jeg selv var ført i eksil. Jeg opholdt mig ved Kebarfloden i Babylonien, hvor jeg boede blandt de bortførte judæere. Pludselig kom Guds kraft over mig. Det var, som om himlen åbnedes, og jeg så de utroligste ting.

Først hørte jeg en voldsom vind komme fra nord. Den drev en stor sky foran sig, og ud fra skyen stod der flammer, som oplyste alt omkring den, og i centrum af flammerne var der noget, der så ud som glødende metal.

5-8 Midt i skyen var der fire levende væsener, der lignede mennesker, bortset fra, at hver af dem havde fire ansigter, fire arme og fire vinger. Deres ben skinnede som bronze og lignede menneskeben, men deres fødder lignede mest fødderne på en kalv. Armene sad neden under vingerne, en arm under hver vinge.

9-11 Hver af dem havde et menneskeansigt, der vendte fremad, et løveansigt, der vendte mod højre, et okseansigt mod venstre, og et ørneansigt, der vendte bagud. De fire vinger sad i par, og det ene par vinger var spredt ud, så de fire væsener rørte ved hinanden med vingespidserne, mens det andet vingepar var foldet sammen ind til kroppen. De kunne bevæge sig i alle retninger uden at vende sig, 12 så dér, hvor ånden i dem ønskede, at de skulle hen, bevægede de sig af sted uden at vende sig.

13-14 De levende væsener udsendte et kraftigt lys som glødende kul eller brændende fakler, og de hoppede hurtigt frem og tilbage, så det så ud som lyn, der glimtede imellem dem.

15 Mens jeg iagttog de levende væsener, opdagede jeg fire hjul på jorden under dem, ét hjul under hvert af de fire væsener. 16 Hjulene var alle ens og skinnede som ædelsten. Hjulene var lavet sådan, at der sad et andet hjul på tværs inden i dem, 17 så de kunne bevæge sig i alle fire retninger uden at dreje. 18 De fire hjul havde fælge og eger, og på kanten af fælgene sad der øjne hele vejen rundt.

19-21 Når de fire levende væsener bevægede sig fremad, bevægede hjulene sig fremad sammen med dem. Når de bevægede sig opad, bevægede hjulene sig også opad, og når de standsede, standsede hjulene også. Hvor som helst de bevægede sig hen, fulgte hjulene med, for deres ånd var i hjulene.

22 Over de levende væsener var der udspændt noget ligesom en hvælving, der glimtede som krystal. 23 Og under hvælvingen stod så væsenerne med det ene par vinger spredt ud, så de rørte hinanden, og det andet par vinger foldet ind til kroppen. 24-25 Når de bevægede sig, lød vingesuset som drønet fra et vældigt vandfald, som den almægtige Guds stemme eller som lyden af en fremstormende hær. Når de standsede, sænkede de vingerne, og der lød en tordnende røst fra krystalhvælvingen oven over dem.

26 Oven over hvælvingen var der noget, der lignede en trone af safir, og på tronen sad der en skikkelse, som lignede et menneske. 27 Det øverste af ham, fra hofterne og opefter, så ud som glødende metal, mens den nederste del, fra hofterne og nedefter, så ud som flammende ild. Rundt om ham var der en strålende krans. 28 Lyset omkring ham var som regnbuens glans, når den viser sig på himlen en regnvejrsdag. Jeg var klar over, at det var Herrens herlighed, der strålede omkring mig. Da jeg så det, kastede jeg mig ned med ansigtet mod jorden. Derpå hørte jeg en stemme, som talte til mig.

Notas al pie

  1. 1,1-3 Ordret: „i det 30. år”, meningen er omstridt.