New Living Translation

Exodus 17

Water from the Rock

1At the Lord’s command, the whole community of Israel left the wilderness of Sin[a] and moved from place to place. Eventually they camped at Rephidim, but there was no water there for the people to drink. So once more the people complained against Moses. “Give us water to drink!” they demanded.

“Quiet!” Moses replied. “Why are you complaining against me? And why are you testing the Lord?”

But tormented by thirst, they continued to argue with Moses. “Why did you bring us out of Egypt? Are you trying to kill us, our children, and our livestock with thirst?”

Then Moses cried out to the Lord, “What should I do with these people? They are ready to stone me!”

The Lord said to Moses, “Walk out in front of the people. Take your staff, the one you used when you struck the water of the Nile, and call some of the elders of Israel to join you. I will stand before you on the rock at Mount Sinai.[b] Strike the rock, and water will come gushing out. Then the people will be able to drink.” So Moses struck the rock as he was told, and water gushed out as the elders looked on.

Moses named the place Massah (which means “test”) and Meribah (which means “arguing”) because the people of Israel argued with Moses and tested the Lord by saying, “Is the Lord here with us or not?”

Israel Defeats the Amalekites

While the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, “Choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill, holding the staff of God in my hand.”

10 So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of a nearby hill. 11 As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. 12 Moses’ arms soon became so tired he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. 13 As a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle.

14 After the victory, the Lord instructed Moses, “Write this down on a scroll as a permanent reminder, and read it aloud to Joshua: I will erase the memory of Amalek from under heaven.” 15 Moses built an altar there and named it Yahweh-Nissi (which means “the Lord is my banner”). 16 He said, “They have raised their fist against the Lord’s throne, so now[c] the Lord will be at war with Amalek generation after generation.”

Notas al pie

  1. 17:1 The geographical name Sin is related to Sinai and should not be confused with the English word sin.
  2. 17:6 Hebrew Horeb, another name for Sinai.
  3. 17:16 Or Hands have been lifted up to the Lord’s throne, and now.

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 17

Apa din stâncă şi victoria împotriva lui Amalek

1Întreaga adunare a israeliţilor a plecat din pustia Sin, călătorind din loc în loc[a], după cum le-a poruncit Domnul. Ei şi-au aşezat tabăra la Refidim; acolo nu era apă de băut pentru popor. Poporul s-a certat cu Moise şi i-a zis:

– Dă-ne apă să bem!

Moise le-a răspuns:

– De ce vă certaţi cu mine? De ce Îl ispitiţi pe Domnul?

Poporul stătea acolo însetat şi cârtea împotriva lui Moise, zicându-i:

– De ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim aici de sete cu tot cu copii şi cu vite?

Moise a strigat către Domnul, zicându-I:

– Ce să fac cu acest popor? Sunt gata să mă omoare cu pietre!

Domnul i-a răspuns lui Moise:

– Du-te înaintea poporului şi ia cu tine pe câţiva din sfatul bătrânilor lui Israel; ia în mână toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-te. Eu voi sta acolo, înaintea ta, la stâncă, în Horeb. Loveşte stânca şi din ea va ieşi apă; astfel, poporul va putea să bea.

Moise a făcut întocmai înaintea sfatului bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela „Masa şi Meriba“[b], pentru că acolo israeliţii s-au certat şi L­au testat pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul cu noi sau nu?“

După aceea a venit Amalek şi s-a luptat cu Israel la Refidim. Moise i-a zis lui Iosua: „Alege câţiva oameni dintre noi şi du-te să te lupţi cu Amalek. Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.“ 10 Iosua a făcut precum i-a zis Moise şi s-a luptat cu Amalek, în timp ce Moise, Aaron şi Hur s-au urcat pe vârful dealului. 11 Când Moise îşi ţinea mâinile sus, Israel era mai tare; când el îşi lăsa mâinile jos, era mai tare Amalek. 12 La un moment dat mâinile lui Moise au obosit; atunci Aaron şi Hur au luat o piatră, l­au aşezat pe ea, după care au început să-i sprijine mâinile, unul de-o parte, iar altul de cealaltă parte. Mâinile lui au rămas întinse până la apusul soarelui. 13 Şi Iosua l-a biruit cu ajutorul sabiei pe Amalek şi pe poporul acestuia. 14 Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta într-un sul ca o aducere-aminte şi citeşte-l în auzul lui Iosua: «Voi şterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri.»“ 15 Moise a zidit un altar şi l-a numit „Domnul este steagul meu“[c], 16 zicând: „Pentru că o mână s-a ridicat spre tronul Domnului,[d] Domnul va purta război împotriva lui Amalek din generaţie în generaţie.“

Notas al pie

  1. Exodul 17:1 Vezi Num. 33:12-14
  2. Exodul 17:7 „Masa şi Meriba“ înseamnă „Testare şi Ceartă“
  3. Exodul 17:15 Ebr.: YHWH Nissi
  4. Exodul 17:16 Cu referire la mâinile lui Moise, ce au fost ridicate în timpul luptei (17:11). Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur. Unele traduceri redau: Pentru că o mână s-a ridicat împotriva tronului Domnului, referindu-se astfel la Amalek