New Living Translation

Ephesians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus.

I am writing to God’s holy people in Ephesus,[a] who are faithful followers of Christ Jesus.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Spiritual Blessings

All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son.[b] He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding.

God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ—which is to fulfill his own good plan. 10 And this is the plan: At the right time he will bring everything together under the authority of Christ—everything in heaven and on earth. 11 Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God,[c] for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan.

12 God’s purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. 13 And now you Gentiles have also heard the truth, the Good News that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own[d] by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. 14 The Spirit is God’s guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him.

Paul’s Prayer for Spiritual Wisdom

15 Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God’s people everywhere,[e] 16 I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, 17 asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom[f] and insight so that you might grow in your knowledge of God. 18 I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called—his holy people who are his rich and glorious inheritance.[g]

19 I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power 20 that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else—not only in this world but also in the world to come. 22 God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. 23 And the church is his body; it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself.

Notas al pie

  1. 1:1 The most ancient manuscripts do not include in Ephesus.
  2. 1:6 Greek to us in the beloved.
  3. 1:11 Or we have become God’s inheritance.
  4. 1:13 Or he put his seal on you.
  5. 1:15 Some manuscripts read your faithfulness to the Lord Jesus and to God’s people everywhere.
  6. 1:17 Or to give you the Spirit of wisdom.
  7. 1:18 Or called, and the rich and glorious inheritance he has given to his holy people.

Slovo na cestu

Efezským 1

Jednota v Kristu

11-3 Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7 Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9 Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10 A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12 Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13 Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14 Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15 Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16 nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17 Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18 Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21 Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22 Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23 církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.