New Living Translation

Ephesians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus.

I am writing to God’s holy people in Ephesus,[a] who are faithful followers of Christ Jesus.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Spiritual Blessings

All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son.[b] He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding.

God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ—which is to fulfill his own good plan. 10 And this is the plan: At the right time he will bring everything together under the authority of Christ—everything in heaven and on earth. 11 Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God,[c] for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan.

12 God’s purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. 13 And now you Gentiles have also heard the truth, the Good News that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own[d] by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. 14 The Spirit is God’s guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him.

Paul’s Prayer for Spiritual Wisdom

15 Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God’s people everywhere,[e] 16 I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, 17 asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom[f] and insight so that you might grow in your knowledge of God. 18 I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called—his holy people who are his rich and glorious inheritance.[g]

19 I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power 20 that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else—not only in this world but also in the world to come. 22 God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. 23 And the church is his body; it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself.

Notas al pie

 1. 1:1 The most ancient manuscripts do not include in Ephesus.
 2. 1:6 Greek to us in the beloved.
 3. 1:11 Or we have become God’s inheritance.
 4. 1:13 Or he put his seal on you.
 5. 1:15 Some manuscripts read your faithfulness to the Lord Jesus and to God’s people everywhere.
 6. 1:17 Or to give you the Spirit of wisdom.
 7. 1:18 Or called, and the rich and glorious inheritance he has given to his holy people.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

 1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
 2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
 3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
 4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
 5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
 6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească