New Living Translation

Ephesians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus.

I am writing to God’s holy people in Ephesus,[a] who are faithful followers of Christ Jesus.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Spiritual Blessings

All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son.[b] He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding.

God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ—which is to fulfill his own good plan. 10 And this is the plan: At the right time he will bring everything together under the authority of Christ—everything in heaven and on earth. 11 Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God,[c] for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan.

12 God’s purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. 13 And now you Gentiles have also heard the truth, the Good News that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own[d] by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. 14 The Spirit is God’s guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him.

Paul’s Prayer for Spiritual Wisdom

15 Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God’s people everywhere,[e] 16 I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, 17 asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom[f] and insight so that you might grow in your knowledge of God. 18 I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called—his holy people who are his rich and glorious inheritance.[g]

19 I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power 20 that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else—not only in this world but also in the world to come. 22 God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. 23 And the church is his body; it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself.

Notas al pie

  1. 1:1 The most ancient manuscripts do not include in Ephesus.
  2. 1:6 Greek to us in the beloved.
  3. 1:11 Or we have become God’s inheritance.
  4. 1:13 Or he put his seal on you.
  5. 1:15 Some manuscripts read your faithfulness to the Lord Jesus and to God’s people everywhere.
  6. 1:17 Or to give you the Spirit of wisdom.
  7. 1:18 Or called, and the rich and glorious inheritance he has given to his holy people.

Het Boek

Efeziërs 1:1-23

Gods geweldige rijkdom voor zijn kinderen

1Van: Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus. Aan: alle gelovigen in de stad Efeze, die Christus Jezus trouw volgen. 2Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus.

3Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. 4Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. 5Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, 6opdat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. 7Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! 8En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. 9Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. 10Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. 11Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals Hij Zelf wil en goedvindt. 12Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren. 13En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. 14Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor zijn grootheid.

15Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Here Jezus en uw liefde voor alle christenen is. 16Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed 17vraag ik de God van onze Here Jezus Christus—de Vader die alle eer verdient—u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door en door zult kennen. 18Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. 19Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven. 20Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. 21Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. 22God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem als hoofd aangesteld over alles, voor de gemeente. 23De gemeente is zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt.