New Living Translation

Amos 1

1This message was given to Amos, a shepherd from the town of Tekoa in Judah. He received this message in visions two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam II, the son of Jehoash,[a] was king of Israel.

This is what he saw and heard:

“The Lord’s voice will roar from Zion
    and thunder from Jerusalem!
The lush pastures of the shepherds will dry up;
    the grass on Mount Carmel will wither and die.”

God’s Judgment on Israel’s Neighbors

This is what the Lord says:

“The people of Damascus have sinned again and again,[b]
    and I will not let them go unpunished!
They beat down my people in Gilead
    as grain is threshed with iron sledges.
So I will send down fire on King Hazael’s palace,
    and the fortresses of King Ben-hadad will be destroyed.
I will break down the gates of Damascus
    and slaughter the people in the valley of Aven.
I will destroy the ruler in Beth-eden,
    and the people of Aram will go as captives to Kir,”
    says the Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Gaza have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They sent whole villages into exile,
    selling them as slaves to Edom.
So I will send down fire on the walls of Gaza,
    and all its fortresses will be destroyed.
I will slaughter the people of Ashdod
    and destroy the king of Ashkelon.
Then I will turn to attack Ekron,
    and the few Philistines still left will be killed,”
    says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Tyre have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They broke their treaty of brotherhood with Israel,
    selling whole villages as slaves to Edom.
10 So I will send down fire on the walls of Tyre,
    and all its fortresses will be destroyed.”

11 This is what the Lord says:

“The people of Edom have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They chased down their relatives, the Israelites, with swords,
    showing them no mercy.
In their rage, they slashed them continually
    and were unrelenting in their anger.
12 So I will send down fire on Teman,
    and the fortresses of Bozrah will be destroyed.”

13 This is what the Lord says:

“The people of Ammon have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
When they attacked Gilead to extend their borders,
    they ripped open pregnant women with their swords.
14 So I will send down fire on the walls of Rabbah,
    and all its fortresses will be destroyed.
The battle will come upon them with shouts,
    like a whirlwind in a mighty storm.
15 And their king[c] and his princes will go into exile together,”
    says the Lord.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew Joash, a variant spelling of Jehoash.
  2. 1:3 Hebrew have committed three sins, even four; also in 1:6, 9, 11, 13.
  3. 1:15 Hebrew malcam, possibly referring to their god Molech.

Bibelen på hverdagsdansk

Amos 1

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.[a] Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,
    når han brøler som en løve fra Zion,
da visner græsset på marken,
    og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De knuste mit folk i Gilead
    som under en tærskeslæde med jernpigge.
Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,
    ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.
Jeg smadrer Damaskus’ byporte,
    fjerner dem, der bor på ondskabens slette.[b]
Aramæernes konge nyder livet på tronen,[c]
    men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”
Gud har talt!

Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De sendte en hel befolkning i eksil,
    solgte dem som slaver til Edom.
Jeg sætter ild til Gazas mure,
    ødelægger byens fæstningsværker.
Jeg dræber kongen af Ashdod,
    og tilintetgør regenten i Ashkalon.
Jeg udrydder Ekrons befolkning,
    ja, hver eneste filister skal dræbes.”
Gud Herren har talt!

Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De solgte en hel befolkning til Edom,
    selv om de havde sluttet fredspagt med dem.
10 Jeg sætter ild til Tyrus’ mure,
    nedbrænder byens fæstningsværker.”

11 Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De angreb deres broderfolk
    og lod hånt om al barmhjertighed.
De rev og flåede uden ophør,
    der var ingen ende på deres vrede.
12 Jeg sætter ild til Teman,
    nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13 Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
Under et erobringstogt i Gilead
    skar de maven op på gravide kvinder.
14 Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,
    nedbrænder deres fæstningsværker.
Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,
    kampen vil rase som en ødelæggende orkan.
15 Ammons konge bliver sendt i eksil,
    og landets ledere bliver alle ført bort.”
Gud har talt!

Notas al pie

  1. 1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr.
  2. 1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.
  3. 1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”