New Living Translation

2 John

Greetings

This letter is from John, the elder.[a]

I am writing to the chosen lady and to her children,[b] whom I love in the truth—as does everyone else who knows the truth— because the truth lives in us and will be with us forever.

Grace, mercy, and peace, which come from God the Father and from Jesus Christ—the Son of the Father—will continue to be with us who live in truth and love.

Live in the Truth

How happy I was to meet some of your children and find them living according to the truth, just as the Father commanded.

I am writing to remind you, dear friends,[c] that we should love one another. This is not a new commandment, but one we have had from the beginning. Love means doing what God has commanded us, and he has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning.

I say this because many deceivers have gone out into the world. They deny that Jesus Christ came[d] in a real body. Such a person is a deceiver and an antichrist. Watch out that you do not lose what we[e] have worked so hard to achieve. Be diligent so that you receive your full reward. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son.

10 If anyone comes to your meeting and does not teach the truth about Christ, don’t invite that person into your home or give any kind of encouragement. 11 Anyone who encourages such people becomes a partner in their evil work.

Conclusion

12 I have much more to say to you, but I don’t want to do it with paper and ink. For I hope to visit you soon and talk with you face to face. Then our joy will be complete.

13 Greetings from the children of your sister,[f] chosen by God.

Notas al pie

  1. 1a Greek From the elder.
  2. 1b Or the church God has chosen and its members.
  3. 5 Greek I urge you, lady.
  4. 7 Or will come.
  5. 8 Some manuscripts read you.
  6. 13 Or from the members of your sister church.

Slovo na cestu

2.list Janův

Varování před falešnými učiteli

1-2 Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6 Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10 Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11 Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12 Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13 Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.