New Living Translation

2 John

Greetings

This letter is from John, the elder.[a]

I am writing to the chosen lady and to her children,[b] whom I love in the truth—as does everyone else who knows the truth— because the truth lives in us and will be with us forever.

Grace, mercy, and peace, which come from God the Father and from Jesus Christ—the Son of the Father—will continue to be with us who live in truth and love.

Live in the Truth

How happy I was to meet some of your children and find them living according to the truth, just as the Father commanded.

I am writing to remind you, dear friends,[c] that we should love one another. This is not a new commandment, but one we have had from the beginning. Love means doing what God has commanded us, and he has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning.

I say this because many deceivers have gone out into the world. They deny that Jesus Christ came[d] in a real body. Such a person is a deceiver and an antichrist. Watch out that you do not lose what we[e] have worked so hard to achieve. Be diligent so that you receive your full reward. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son.

10 If anyone comes to your meeting and does not teach the truth about Christ, don’t invite that person into your home or give any kind of encouragement. 11 Anyone who encourages such people becomes a partner in their evil work.

Conclusion

12 I have much more to say to you, but I don’t want to do it with paper and ink. For I hope to visit you soon and talk with you face to face. Then our joy will be complete.

13 Greetings from the children of your sister,[f] chosen by God.

Notas al pie

 1. 1a Greek From the elder.
 2. 1b Or the church God has chosen and its members.
 3. 5 Greek I urge you, lady.
 4. 7 Or will come.
 5. 8 Some manuscripts read you.
 6. 13 Or from the members of your sister church.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Ioan

Bătrânul[a], către aleasa doamnă[b] şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul –, datorită adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac: harul, îndurarea şi pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, vor fi cu noi, în adevăr şi în dragoste!

M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând[c] în adevăr, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl.

Acum, te rog, doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început: să ne iubim unii pe alţii! Iar dragostea este aceasta: să umblăm[d] potrivit cu poruncile Lui. Aceasta este porunca; aşa cum aţi auzit de la început, să umblaţi[e] în ea! Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul. Vegheaţi asupra voastră ca să nu pierdeţi lucrurile pentru care am[f] lucrat, ci să primiţi răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. 10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“ 11 Căci cel ce-i spune „Bun venit!“ se face părtaş la lucrările lui rele.

12 Am multe să vă scriu, dar n-aş vrea să vi le scriu pe hârtie[g] şi cu cerneală, ci sper să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 13 Copiii surorii tale alese te salută.

Notas al pie

 1. 2 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
 2. 2 Ioan 1:1 Termenul se poate referi fie la o anumită persoană, fie la o anumită biserică locală (vezi v. 13, surorii tale alese); limbajul epistolei (folosirea persoanei II plural) este în favoarea celei de-a doua interpretări
 3. 2 Ioan 1:4 Sau: trăind
 4. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăim
 5. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăiţi în ascultare de ea
 6. 2 Ioan 1:8 Unele mss conţin: aţi
 7. 2 Ioan 1:12 Făcută din papirus