New Living Translation

2 Chronicles 4

Furnishings for the Temple

1Solomon[a] also made a bronze altar 30 feet long, 30 feet wide, and 15 feet high.[b] Then he cast a great round basin, 15 feet across from rim to rim, called the Sea. It was 7 1⁄2 feet deep and about 45 feet in circumference.[c] It was encircled just below its rim by two rows of figures that resembled oxen. There were about six oxen per foot[d] all the way around, and they were cast as part of the basin.

The Sea was placed on a base of twelve bronze oxen, all facing outward. Three faced north, three faced west, three faced south, and three faced east, and the Sea rested on them. The walls of the Sea were about three inches[e] thick, and its rim flared out like a cup and resembled a water lily blossom. It could hold about 16,500 gallons[f] of water.

He also made ten smaller basins for washing the utensils for the burnt offerings. He set five on the south side and five on the north. But the priests washed themselves in the Sea.

He then cast ten gold lampstands according to the specifications that had been given, and he put them in the Temple. Five were placed against the south wall, and five were placed against the north wall.

He also built ten tables and placed them in the Temple, five along the south wall and five along the north wall. Then he molded 100 gold basins.

He then built a courtyard for the priests, and also the large outer courtyard. He made doors for the courtyard entrances and overlaid them with bronze. 10 The great bronze basin called the Sea was placed near the southeast corner of the Temple.

11 Huram-abi also made the necessary washbasins, shovels, and bowls.

So at last Huram-abi completed everything King Solomon had assigned him to make for the Temple of God:

12 the two pillars;
the two bowl-shaped capitals on top of the pillars;
the two networks of interwoven chains that decorated the capitals;
13 the 400 pomegranates that hung from the chains on the capitals (two rows of pomegranates for each of the chain networks that decorated the capitals on top of the pillars);
14 the water carts holding the basins;
15 the Sea and the twelve oxen under it;
16 the ash buckets, the shovels, the meat hooks, and all the related articles.

Huram-abi made all these things of burnished bronze for the Temple of the Lord, just as King Solomon had directed. 17 The king had them cast in clay molds in the Jordan Valley between Succoth and Zarethan.[g] 18 Solomon used such great quantities of bronze that its weight could not be determined.

19 Solomon also made all the furnishings for the Temple of God:

the gold altar;
the tables for the Bread of the Presence;
20 the lampstands and their lamps of solid gold, to burn in front of the Most Holy Place as prescribed;
21 the flower decorations, lamps, and tongs—all of the purest gold;
22 the lamp snuffers, bowls, ladles, and incense burners—all of solid gold;
the doors for the entrances to the Most Holy Place and the main room of the Temple, overlaid with gold.

Notas al pie

  1. 4:1a Or Huram-abi; Hebrew reads He.
  2. 4:1b Hebrew 20 cubits [9.2 meters] long, 20 cubits wide, and 10 cubits [4.6 meters] high.
  3. 4:2 Hebrew 10 cubits [4.6 meters] across . . . 5 cubits [2.3 meters] deep and 30 cubits [13.8 meters] in circumference.
  4. 4:3 Or 20 oxen per meter; Hebrew reads 10 per cubit.
  5. 4:5a Hebrew a handbreadth [8 centimeters].
  6. 4:5b Hebrew 3,000 baths [63 kiloliters].
  7. 4:17 As in parallel text at 1 Kgs 7:46; Hebrew reads Zeredah.

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 4

Huram-Abi laver de øvrige ting til templet

1Huram lavede et stort bronzealter, 9 m langt, 9 m bredt og 4,5 m højt. Han støbte også en stor, rund vandbeholder, bronzehavet, 2,25 m dyb, 4,5 m i diameter og 13,5 m i omkreds. På ydersiden lige under kanten hele vejen rundt blev der lavet to rækker okselignende[a] udsmykninger med ca. 5 cm mellem hver, formet i ét med resten af bronzehavet. Den stod på 12 bronzeokser, der vendte halerne mod hinanden, således at okserne tre og tre så i retning af de fire verdenshjørner. Beholderens tykkelse var en håndsbred, og kanten var bølgeformet som toppen af en liljeblomst. Den rummede 3000 bat.[b]

Derefter lavede han ti store vandfade til brug under rengøringen af offerdyrene. De blev anbragt tæt ved det store bronzehav, fem på hver side. Præsterne brugte bronzehavet, når de skulle vaske sig i forbindelse med den ceremonielle renselse.

Så støbte han ti guldlysestager efter de anvisninger, han havde fået. De blev anbragt inde i tempelrummet—fem langs hver væg. Han lavede desuden ti borde og placerede dem langs templets væg, fem på sydsiden og fem på nordsiden. Han støbte også 100 stænkeskåle i guld.

Dernæst blev præsternes indre forgård og den ydre forgård gjort færdige. Dørene til begge forgårde blev belagt med bronze. 10 Bronzehavet blev placeret ved templets sydøstlige hjørne.

11 Det var også Huram, der lavede alle de forskellige redskaber til brug ved offerhandlingerne: askebakker, skovle og stænkeskåle. Således fuldførte han den opgave, kong Salomon havde pålagt ham: 12 De to søjler; de to liljeformede søjlehoveder med tilhørende fletværk 13 og de 400 granatæbler; 14 rullebordene med tilhørende vandfade; 15 bronzehavet og dets fundament bestående af 12 okser; 16 askebakkerne, skovlene, kødgaflerne og de øvrige redskaber. Alle disse genstande var lavet af blankpoleret bronze[c] 17-18 og støbt i lerforme i Jordandalen mellem Sukkot og Zereda. Totalvægten af den bronze, der blev brugt, vides ikke; der gik simpelt hen så meget bronze til, at man opgav at veje det.

19 Salomon fik al inventaret til brug inde i selve templet belagt med rent guld—både redskaberne, røgelsesalteret, bordet til de hellige brød, 20 lysestagerne til lamperne, som skulle brænde i rummet foran det allerhelligste ifølge forskrifterne, 21 blomsterdekorationerne, lamperne, tængerne, 22 vægesaksene, stænkeskålene, fadene og bakkerne til gløder. Både dørene ind til det allerhelligste rum og dørene ved templets hovedindgang blev belagt med guld.

Notas al pie

  1. 4,3 Der skulle nok have stået „græskarlignende” som i 1.Kong. 7,24. (Fejlen skyldes sikkert, at de to hebraiske ord ligner hinanden meget.)
  2. 4,5 Sandsynligvis en kopieringsfejl. Der skulle nok have stået „2000 bat” som i 1.Kong. 7,26. En bat er som før nævnt ca. 22 liter.
  3. 4,16 Eller: „kobber”. Det er det samme ord på hebraisk.