New Living Translation

2 Chronicles 15

Asa’s Religious Reforms

1Then the Spirit of God came upon Azariah son of Oded, and he went out to meet King Asa as he was returning from the battle. “Listen to me, Asa!” he shouted. “Listen, all you people of Judah and Benjamin! The Lord will stay with you as long as you stay with him! Whenever you seek him, you will find him. But if you abandon him, he will abandon you. For a long time Israel was without the true God, without a priest to teach them, and without the Law to instruct them. But whenever they were in trouble and turned to the Lord, the God of Israel, and sought him out, they found him.

“During those dark times, it was not safe to travel. Problems troubled the people of every land. Nation fought against nation, and city against city, for God was troubling them with every kind of problem. But as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded.”

When Asa heard this message from Azariah the prophet,[a] he took courage and removed all the detestable idols from the land of Judah and Benjamin and in the towns he had captured in the hill country of Ephraim. And he repaired the altar of the Lord, which stood in front of the entry room of the Lord’s Temple.

Then Asa called together all the people of Judah and Benjamin, along with the people of Ephraim, Manasseh, and Simeon who had settled among them. For many from Israel had moved to Judah during Asa’s reign when they saw that the Lord his God was with him. 10 The people gathered at Jerusalem in late spring,[b] during the fifteenth year of Asa’s reign.

11 On that day they sacrificed to the Lord 700 cattle and 7,000 sheep and goats from the plunder they had taken in the battle. 12 Then they entered into a covenant to seek the Lord, the God of their ancestors, with all their heart and soul. 13 They agreed that anyone who refused to seek the Lord, the God of Israel, would be put to death—whether young or old, man or woman. 14 They shouted out their oath of loyalty to the Lord with trumpets blaring and rams’ horns sounding. 15 All in Judah were happy about this covenant, for they had entered into it with all their heart. They earnestly sought after God, and they found him. And the Lord gave them rest from their enemies on every side.

16 King Asa even deposed his grandmother[c] Maacah from her position as queen mother because she had made an obscene Asherah pole. He cut down her obscene pole, broke it up, and burned it in the Kidron Valley. 17 Although the pagan shrines were not removed from Israel, Asa’s heart remained completely faithful throughout his life. 18 He brought into the Temple of God the silver and gold and the various items that he and his father had dedicated.

19 So there was no more war until the thirty-fifth year of Asa’s reign.

Notas al pie

  1. 15:8 As in Syriac version and Latin Vulgate (see also 15:1); Hebrew reads from Oded the prophet.
  2. 15:10 Hebrew in the third month. This month of the ancient Hebrew lunar calendar usually occurs within the months of May and June.
  3. 15:16 Hebrew his mother.

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 15

1På et tidspunkt kom Guds Ånd over Azarja, søn af Oded, og han gik kong Asa i møde med ordene:

„Lyt til mig, kong Asa og Judas og Benjamins folk! Herren vil være med jer, så længe I holder jer til ham! Når I søger ham, skal I finde ham. Men hvis I vender jer fra ham, vil han vende sig fra jer. I lang tid levede man i Israel uden at skænke den sande Gud en tanke. Der var ikke præster til at undervise folket, og Guds lov blev ikke fulgt. Men hver gang israelitterne kom i vanskeligheder, søgte de hjælp hos Herren, deres Gud, og han hjalp dem. I lange perioder kunne man ikke færdes frit, og der var ufred og oprør rundt omkring i alle landene. Det ene folkeslag lå i krig med det andet, og den ene by bekæmpede den anden, alt sammen som følge af Guds straf over dem. Men tab ikke modet! Giv ikke op på halvvejen, for I vil blive belønnet for jeres indsats.”

Opmuntret over Azarjas profeti gik kong Asa i gang med at udrydde alle afgudsbilleder i Juda og Benjamin og de øvrige byer, han havde erobret i Efraims bjergland. Desuden genopbyggede han brændofferalteret foran templet.

Derefter sendte han bud efter lederne for hele Judas og Benjamins folk og for de israelitiske immigranter, der var ankommet fra Efraims, Manasses og Simeons områder i Nordriget. De var flyttet til Sydriget, da de så, at Herren var med kong Asa. 10 I årets tredje måned i kong Asas 15. regeringsår mødte de op i Jerusalem. 11 De ofrede 700 stykker hornkvæg og 7000 stykker småkvæg af det krigsbytte, de havde taget i krigen mod kushitterne. 12 De indgik en pagt, hvori de lovede at søge og tilbede Herren, deres fædres Gud, af hele deres hjerte og hele deres sjæl. 13 Enhver, som nægtede at tilbede Herren, skulle dømmes til døden—uanset om vedkommende var gammel eller ung, mand eller kvinde. 14 Med høje råb bekræftede de deres troskabsløfte til Herren, og det blev understreget med blæsning i trompeter og vædderhorn. 15 Alle var glade over den pagt, de havde sluttet med Herren, for de havde gjort det af et oprigtigt hjerte og med fuldt overlæg. Derfor velsignede Herren dem og gav dem fred til alle sider.

16 Kong Asa fratog tilmed sin bedstemor Ma’aka hendes privilegier som enkedronning, fordi hun havde ladet opstille et modbydeligt frugtbarhedssymbol for gudinden Ashera. Han huggede afgudsbilledet i stykker og brændte det i Kedrondalen. 17 Det lykkedes ham ikke at udrydde alle offerhøjene i Israels land, men ønsket om at gøre Herrens vilje kendetegnede hele hans liv. 18 I templet samlede han alle de kostbarheder, som hans far havde indviet til Herren, sammen med de sølv- og guldkar, han selv skænkede.

19 Landet kom ikke i regulær krig igen, før kong Asa havde regeret i 35 år.