New Living Translation

1 Timothy 4

Warnings against False Teachers

1Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith; they will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. These people are hypocrites and liars, and their consciences are dead.[a]

They will say it is wrong to be married and wrong to eat certain foods. But God created those foods to be eaten with thanks by faithful people who know the truth. Since everything God created is good, we should not reject any of it but receive it with thanks. For we know it is made acceptable[b] by the word of God and prayer.

A Good Servant of Christ Jesus

If you explain these things to the brothers and sisters,[c] Timothy, you will be a worthy servant of Christ Jesus, one who is nourished by the message of faith and the good teaching you have followed. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives’ tales. Instead, train yourself to be godly. “Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come.” This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. 10 This is why we work hard and continue to struggle,[d] for our hope is in the living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers.

11 Teach these things and insist that everyone learn them. 12 Don’t let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. 13 Until I get there, focus on reading the Scriptures to the church, encouraging the believers, and teaching them.

14 Do not neglect the spiritual gift you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. 15 Give your complete attention to these matters. Throw yourself into your tasks so that everyone will see your progress. 16 Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you.

Notas al pie

  1. 4:2 Greek are seared.
  2. 4:5 Or made holy.
  3. 4:6 Greek brothers.
  4. 4:10 Some manuscripts read continue to suffer.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4

Învăţături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu. Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă-i vei învăţa pe fraţi aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproape. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti! Disciplinează-te în ce priveşte evlavia! Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit. 10 Căci pentru aceasta trudim şi ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi.

11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri! 12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire, în comportament, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până când voi veni eu, dă atenţie citirii, încurajării şi învăţăturii! 14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, după ce cei din sfatul bătrânilor[a] şi-au pus mâinile peste tine. 15 Practică aceste lucruri şi dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toţi! 16 Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!

Notas al pie

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: prezbiterilor