New Living Translation

1 Thessalonians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, Silas,[a] and Timothy.

We are writing to the church in Thessalonica, to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ.

May God give you grace and peace.

The Faith of the Thessalonian Believers

We always thank God for all of you and pray for you constantly. As we pray to our God and Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ.

We know, dear brothers and sisters,[b] that God loves you and has chosen you to be his own people. For when we brought you the Good News, it was not only with words but also with power, for the Holy Spirit gave you full assurance[c] that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both us and the Lord. As a result, you have become an example to all the believers in Greece—throughout both Macedonia and Achaia.[d]

And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia, for wherever we go we find people telling us about your faith in God. We don’t need to tell them about it, for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. 10 And they speak of how you are looking forward to the coming of God’s Son from heaven—Jesus, whom God raised from the dead. He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment.

Notas al pie

  1. 1:1 Greek Silvanus, the Greek form of the name.
  2. 1:4 Greek brothers.
  3. 1:5 Or with the power of the Holy Spirit, so you can have full assurance.
  4. 1:7 Macedonia and Achaia were the northern and southern regions of Greece.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 1

1Pavel, Silvanus[a] şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: har şi pace vouă[b]!

Mulţumiri pentru credinţa tesalonicenilor

Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi şi vă pomenim mereu în rugăciunile noastre, amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de răbdarea voastră motivată de nădejdea în Domnul nostru Isus Cristos. Noi ştim, fraţi iubiţi de Dumnezeu, despre alegerea de care aţi avut parte[c]. Căci Evanghelia[d] noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci şi cu putere, cu Duh Sfânt şi cu o siguranţă deplină, aşa cum, de altfel, ştiţi ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru. Şi voi aţi devenit imitatori ai noştri şi ai Domnului când, deşi eraţi în mare necaz, aţi primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Astfel, voi aţi devenit un exemplu pentru toţi credincioşii din Macedonia şi Ahaia[e]. Căci Cuvântul Domnului a răsunat nu doar în Macedonia şi Ahaia, ci credinţa voastră în Dumnezeu a ajuns să fie cunoscută peste tot, aşa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea. Ei înşişi vorbesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi şi cum, de la idoli, v-aţi întors la Dumnezeu, pentru a-I sluji Dumnezeului celui Viu şi Adevărat 10 şi pentru a-L aştepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L-a înviat din morţi, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.

Notas al pie

  1. 1 Tesaloniceni 1:1 O variantă a numelui Silas
  2. 1 Tesaloniceni 1:1 Cele mai multe mss, unele importante, adaugă: de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos
  3. 1 Tesaloniceni 1:4 Sau: de Dumnezeu, că El v-a ales
  4. 1 Tesaloniceni 1:5 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  5. 1 Tesaloniceni 1:7 Provincie romană cu capitala la Corint ; şi în v. 8