New Living Translation

1 Samuel 5

The Ark in Philistia

1After the Philistines captured the Ark of God, they took it from the battleground at Ebenezer to the town of Ashdod. They carried the Ark of God into the temple of Dagon and placed it beside an idol of Dagon. But when the citizens of Ashdod went to see it the next morning, Dagon had fallen with his face to the ground in front of the Ark of the Lord! So they took Dagon and put him in his place again. But the next morning the same thing happened—Dagon had fallen face down before the Ark of the Lord again. This time his head and hands had broken off and were lying in the doorway. Only the trunk of his body was left intact. That is why to this day neither the priests of Dagon nor anyone who enters the temple of Dagon in Ashdod will step on its threshold.

Then the Lord’s heavy hand struck the people of Ashdod and the nearby villages with a plague of tumors.[a] When the people realized what was happening, they cried out, “We can’t keep the Ark of the God of Israel here any longer! He is against us! We will all be destroyed along with Dagon, our god.” So they called together the rulers of the Philistine towns and asked, “What should we do with the Ark of the God of Israel?”

The rulers discussed it and replied, “Move it to the town of Gath.” So they moved the Ark of the God of Israel to Gath. But when the Ark arrived at Gath, the Lord’s heavy hand fell on its men, young and old; he struck them with a plague of tumors, and there was a great panic.

10 So they sent the Ark of God to the town of Ekron, but when the people of Ekron saw it coming they cried out, “They are bringing the Ark of the God of Israel here to kill us, too!” 11 The people summoned the Philistine rulers again and begged them, “Please send the Ark of the God of Israel back to its own country, or it[b] will kill us all.” For the deadly plague from God had already begun, and great fear was sweeping across the town. 12 Those who didn’t die were afflicted with tumors; and the cry from the town rose to heaven.

Notas al pie

  1. 5:6 Greek version and Latin Vulgate read tumors; and rats appeared in their land, and death and destruction were throughout the city.
  2. 5:11 Or he.

Nya Levande Bibeln

1 Samuelsboken 5

Herren straffar filisteerna

1-2 Filisteerna förde sedan Guds ark från slagfältet i Eben-Haeser och ställde den i avguden Dagons tempel i staden Asdod.

När folket i staden nästa morgon gick för att titta på arken, hade Dagon fallit ner framför Herrens ark med ansiktet mot marken. De satte upp honom igen på hans plats,

men morgonen därpå hade samma sak hänt. Dagon låg framför Herrens ark. Denna gång hade hans huvud och händer fallit av och låg vid dörren, och kroppen låg för sig.

Det är därför som varken Dagons präster eller hans tillbedjare ens i dag vill trampa på tröskeln till Dagons tempel i Asdod.

Sedan började Herren förgöra invånarna i Asdod och de närliggande samhällena genom stora bölder.

När folket förstod vad som hade hänt, utropade de: Vi kan inte behålla Israels Guds ark här längre. Vi kommer alla att förgås tillsammans med vår gud Dagon.

Därför kallade de samman de styrande bland filisteerna och frågade dem vad de skulle göra med arken. Man beslöt att föra den till Gat.

Men när arken anlände dit, sände Herren en svår epidemi av böldpest in bland folket, och både ung och gammal greps av panik.

10 De förde arken vidare till Ekron, men när Ekrons invånare såg den komma, utropade de: De för hit Israels Guds ark för att döda oss också!

11 Då sammankallade man de styrande igen och bad dem föra tillbaka arken till dess rätta plats, för att inte hela staden skulle dö. Pesten hade nämligen redan börjat, och stor fruktan spred sig i staden.

12 De som inte dog fick svåra bölder, och överallt hördes gråt och klagan.