New Living Translation

1 Peter 5

Advice for Elders and Young Men

1And now, a word to you who are elders in the churches. I, too, am an elder and a witness to the sufferings of Christ. And I, too, will share in his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you: Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly—not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don’t lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when the Great Shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor.

In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another, for

“God opposes the proud
    but gives grace to the humble.”[a]

So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for he cares about you.

Stay alert! Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him, and be strong in your faith. Remember that your family of believers[b] all over the world is going through the same kind of suffering you are.

10 In his kindness God called you to share in his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore, support, and strengthen you, and he will place you on a firm foundation. 11 All power to him forever! Amen.

Peter’s Final Greetings

12 I have written and sent this short letter to you with the help of Silas,[c] whom I commend to you as a faithful brother. My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of God’s grace for you. Stand firm in this grace.

13 Your sister church here in Babylon[d] sends you greetings, and so does my son Mark. 14 Greet each other with a kiss of love.

Peace be with all of you who are in Christ.

Notas al pie

  1. 5:5 Prov 3:34 (Greek version).
  2. 5:9 Greek your brotherhood.
  3. 5:12 Greek Silvanus.
  4. 5:13 Greek The elect one in Babylon. Babylon was probably symbolic for Rome.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 5

Afsluttende formaninger

1Og nu et ord til jer, der er ledere i en menighed. Jeg er selv leder og var vidne til,[a] hvordan Kristus måtte lide, og jeg vil sammen med jer få del i hans herlighed, når den engang åbenbares. Jeg beder jer nu: Vær gode hyrder for den del af Guds hjord, I har fået ansvar for. Jeres tjeneste skal bygge på ønsket om at gøre Guds vilje og ikke fordi, I føler jer tvunget til det. Gør det ikke for pengenes skyld, men fordi I gerne vil. Pas på ikke at se menigheden som nogle, I hersker over, men vær et forbillede for dem. Når så overhyrden kommer, vil I blive belønnet med en herlig sejrskrans, der aldrig visner.

Også jer unge har jeg et ord til: I skal underordne jer lederne. Ja, I skal alle sammen være ydmyge over for hinanden, for „Gud modarbejder de hovmodige, men de ydmyge giver han nåde.”[b] Hvis I vil bøje jer under Guds vældige magt, vil han ophøje jer, når tiden er inde til det.

Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer.

Vær altid på vagt over for jeres modstander, Djævelen, for han strejfer omkring som en brølende løve på jagt efter et offer. Vær stærke i troen og stå hans fristelser imod. Tænk på, at andre kristne over hele verden må gennemgå de samme lidelser, som I skal igennem. 10 Det er kun en kort tid, I må lide. Al nådes Gud, som gennem Kristus har kaldet jer til evig herlighed, vil opmuntre, støtte, styrke og befæste jer. 11 Ham tilhører magten i al evighed. Amen.

Hilsener

12 Jeg har skrevet dette brev med hjælp fra min trofaste medarbejder Silas for i korthed at opmuntre jer og forsikre jer om, at den Guds nåde, I har taget imod, er sandhed. Hold fast ved det.

13 Mange hilsener fra menigheden her i Rom,[c] der er udvalgt sammen med jer. Også min nære ven og medarbejder Markus skal jeg hilse fra. 14 Nu må I hilse hinanden med et helligt kindkys. Fred være med alle jer, som tilhører Kristus.

Notas al pie

  1. 5,1 Eller: „og har vidnet om, hvordan…”.
  2. 5,5 Ordsp. 3,34 (LXX), Jak. 4,6.
  3. 5,13 Ordret: „den medudvalgte (søster) i Babylon.” Babylon er sandsynligvis et kodenavn for Rom, jf. 2.Joh. og Åbenbaringsbogen.