New Living Translation

1 Kings 9

The Lord’s Response to Solomon

1So Solomon finished building the Temple of the Lord, as well as the royal palace. He completed everything he had planned to do. Then the Lord appeared to Solomon a second time, as he had done before at Gibeon. The Lord said to him,

“I have heard your prayer and your petition. I have set this Temple apart to be holy—this place you have built where my name will be honored forever. I will always watch over it, for it is dear to my heart.

“As for you, if you will follow me with integrity and godliness, as David your father did, obeying all my commands, decrees, and regulations, then I will establish the throne of your dynasty over Israel forever. For I made this promise to your father, David: ‘One of your descendants will always sit on the throne of Israel.’

“But if you or your descendants abandon me and disobey the commands and decrees I have given you, and if you serve and worship other gods, then I will uproot Israel from this land that I have given them. I will reject this Temple that I have made holy to honor my name. I will make Israel an object of mockery and ridicule among the nations. And though this Temple is impressive now, all who pass by will be appalled and will gasp in horror. They will ask, ‘Why did the Lord do such terrible things to this land and to this Temple?’

“And the answer will be, ‘Because his people abandoned the Lord their God, who brought their ancestors out of Egypt, and they worshiped other gods instead and bowed down to them. That is why the Lord has brought all these disasters on them.’”

Solomon’s Agreement with Hiram

10 It took Solomon twenty years to build the Lord’s Temple and his own royal palace. At the end of that time, 11 he gave twenty towns in the land of Galilee to King Hiram of Tyre. (Hiram had previously provided all the cedar and cypress timber and gold that Solomon had requested.) 12 But when Hiram came from Tyre to see the towns Solomon had given him, he was not at all pleased with them. 13 “What kind of towns are these, my brother?” he asked. So Hiram called that area Cabul (which means “worthless”), as it is still known today. 14 Nevertheless, Hiram paid[a] Solomon 9,000 pounds[b] of gold.

Solomon’s Many Achievements

15 This is the account of the forced labor that King Solomon conscripted to build the Lord’s Temple, the royal palace, the supporting terraces,[c] the wall of Jerusalem, and the cities of Hazor, Megiddo, and Gezer. 16 (Pharaoh, the king of Egypt, had attacked and captured Gezer, killing the Canaanite population and burning it down. He gave the city to his daughter as a wedding gift when she married Solomon. 17 So Solomon rebuilt the city of Gezer.) He also built up the towns of Lower Beth-horon, 18 Baalath, and Tamar[d] in the wilderness within his land. 19 He built towns as supply centers and constructed towns where his chariots and horses[e] could be stationed. He built everything he desired in Jerusalem and Lebanon and throughout his entire realm.

20 There were still some people living in the land who were not Israelites, including Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. 21 These were descendants of the nations whom the people of Israel had not completely destroyed.[f] So Solomon conscripted them as slaves, and they serve as forced laborers to this day. 22 But Solomon did not conscript any of the Israelites for forced labor. Instead, he assigned them to serve as fighting men, government officials, officers and captains in his army, commanders of his chariots, and charioteers. 23 Solomon appointed 550 of them to supervise the people working on his various projects.

24 Solomon moved his wife, Pharaoh’s daughter, from the City of David to the new palace he had built for her. Then he constructed the supporting terraces.

25 Three times each year Solomon presented burnt offerings and peace offerings on the altar he had built for the Lord. He also burned incense to the Lord. And so he finished the work of building the Temple.

26 King Solomon also built a fleet of ships at Ezion-geber, a port near Elath[g] in the land of Edom, along the shore of the Red Sea.[h] 27 Hiram sent experienced crews of sailors to sail the ships with Solomon’s men. 28 They sailed to Ophir and brought back to Solomon some sixteen tons[i] of gold.

Notas al pie

 1. 9:14a Or For Hiram had paid.
 2. 9:14b Hebrew 120 talents [4,000 kilograms].
 3. 9:15 Hebrew the millo; also in 9:24. The meaning of the Hebrew is uncertain.
 4. 9:18 An alternate reading in the Masoretic Text reads Tadmor.
 5. 9:19 Or and charioteers.
 6. 9:21 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering.
 7. 9:26a As in Greek version (see also 2 Kgs 14:22; 16:6); Hebrew reads Eloth, a variant spelling of Elath.
 8. 9:26b Hebrew sea of reeds.
 9. 9:28 Hebrew 420 talents [14 metric tons].

Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 9

Vedenia de la Ghivon: Solomon este avertizat

1După ce Solomon a terminat de zidit Casa Domnului, palatul regelui şi tot ceea ce-şi dorise să facă, Domnul i S-a arătat a doua oară, tot aşa cum i Se arătase la Ghivon. Domnul i-a zis:

„Ţi-am ascultat rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o; am sfinţit această Casă pe care ai zidit-o, punându-Mi Numele acolo pentru totdeauna. Ochii şi inima Mea vor fi acolo în toate zilele. Cât despre tine, dacă vei umbla înaintea Mea aşa cum a umblat tatăl tău, David, în curăţie de inimă şi în dreptate, împlinind tot ce ţi-am poruncit şi păzind legile şi hotărârile Mele, voi întări pe vecie tronul domniei tale peste Israel, aşa cum i-am promis tatălui tău, David, atunci când am spus: «Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş la tronul lui Israel!» Dar dacă voi sau urmaşii voştri vă veţi întoarce de la Mine, dacă nu veţi păzi poruncile şi legile pe care vi le-am dat, dacă vă veţi depărta, dacă veţi sluji altor dumnezei şi vă veţi închina înaintea lor, atunci îl voi îndepărta pe Israel din ţara pe care i-am dat-o şi voi lepăda dinaintea Mea Casa pe care am sfinţit-o pentru Numele Meu, iar Israel va ajunge de pomină şi de batjocură printre toate popoarele. Şi oricât de impunătoare este această Casă acum, toţi cei care vor trece pe lângă ea se vor îngrozi, vor fluiera şi vor întreba: «De ce a făcut Domnul astfel acestei ţări şi acestei Case?» Atunci li se va răspunde: «Pentru că L-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, Cel Care i-a scos pe strămoşii lor din ţara Egiptului, şi pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor şi le-au slujit, de aceea a adus Domnul peste ei toată această nenorocire.»“

Alte realizări ale lui Solomon

10 La sfârşitul celor douăzeci de ani, timp în care Solomon zidise cele două clădiri – Casa Domnului şi palatul regelui – 11 (Hiram, regele Tirului, îi dăduse lui Solomon lemne de cedru şi de chiparos şi aur cât a dorit), regele Solomon i-a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi în ţara Galileii. 12 Hiram a ieşit din Tir să vadă cetăţile pe care i le-a dat Solomon, dar nu i-au plăcut. 13 Atunci a zis: „Ce fel de cetăţi mi-ai dat, frate?“ Şi le-a numit ţara Cabul[a], nume pe care îl poartă şi astăzi. 14 Hiram îi trimisese regelui Solomon o sută douăzeci de talanţi[b] de aur.

15 Aşa au stat lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-a folosit regele Solomon pentru a zidi Casa Domnului, palatul său, Milo[c], zidul Ierusalimului şi cetăţile Haţor, Meghido şi Ghezer. 16 Faraonul Egiptului se dusese, capturase Ghezerul şi-i dăduse foc. Îi omorâse pe canaaniţii din cetate şi i-o dăduse ca zestre fiicei sale, soţia lui Solomon. 17 Solomon a rezidit cetăţile Ghezer, Bet-Horonul de Jos, 18 Baalat şi Tadmor[d] în pustie, în interiorul ţării, 19 precum şi toate cetăţile pentru provizii, pe care Solomon le avea, cetăţile pentru care şi cetăţile pentru cavalerie[e], şi tot ceea ce a dorit Solomon să zidească în Ierusalim, în Liban şi în toată ţara aflată sub stăpânirea sa. 20 Iar pe toţi cei ce au mai rămas dintre amoriţi, hitiţi, periziţi, hiviţi şi iebusiţi – cei ce nu făceau parte din Israel – 21 adică dintre urmaşii acestora, care au rămas în ţară şi pe care israeliţii nu i-au putut nimici[f] de tot, Solomon i-a folosit la muncă forţată şi aşa au rămas până astăzi. 22 Dar Solomon nu i-a folosit pe israeliţi ca sclavi, căci aceştia îi slujeau ca ostaşi, slujitori, demnitari, ofiţeri şi conducători de care şi de cavalerie. 23 Căpeteniile puse să supravegheze lucrarea lui Solomon şi poporul care o făcea, erau în număr de cinci sute cincizeci.

24 Fiica lui Faraon s-a suit din Cetatea lui David, la palatul pe care Solomon îl zidise pentru ea. Atunci a zidit el Milo.

25 De trei ori pe an, Solomon aducea arderi de tot şi jertfe de pace[g] pe altarul pe care-l zidise pentru Domnul şi ardea tămâie înaintea Domnului împreună cu jertfele. Astfel, el a terminat Casa.

26 Regele Solomon a construit şi nişte corăbii la Eţion-Gheber, care se află lângă Elat, în ţara Edomului, pe ţărmul Mării Roşii[h]. 27 Hiram şi-a trimis slujitorii, marinari care cunoşteau marea, pentru a sluji împreună cu slujitorii lui Solomon. 28 Ei s-au dus la Ofir şi au luat de acolo patru sute douăzeci de talanţi[i] de aur, pe care i-au adus apoi regelui Solomon.

Notas al pie

 1. 1 Regi 9:13 Cabul sună asemănător cu expresia ebraică pentru bun-de-nimic
 2. 1 Regi 9:14 Aproximativ 3,6 t
 3. 1 Regi 9:15 Milo înseamnă plin şi se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci şi susţinute de ziduri; şi în v. 24
 4. 1 Regi 9:18 Sau: Tamar
 5. 1 Regi 9:19 Sau: cai
 6. 1 Regi 9:21 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
 7. 1 Regi 9:25 Vezi nota de la 3:15
 8. 1 Regi 9:26 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde acelaşi termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roşie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX şi VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar şi astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf
 9. 1 Regi 9:28 Aproximativ 12,5 t