New Living Translation

1 Kings 14

Ahijah’s Prophecy against Jeroboam

1At that time Jeroboam’s son Abijah became very sick. So Jeroboam told his wife, “Disguise yourself so that no one will recognize you as my wife. Then go to the prophet Ahijah at Shiloh—the man who told me I would become king. Take him a gift of ten loaves of bread, some cakes, and a jar of honey, and ask him what will happen to the boy.”

So Jeroboam’s wife went to Ahijah’s home at Shiloh. He was an old man now and could no longer see. But the Lord had told Ahijah, “Jeroboam’s wife will come here, pretending to be someone else. She will ask you about her son, for he is very sick. Give her the answer I give you.”

So when Ahijah heard her footsteps at the door, he called out, “Come in, wife of Jeroboam! Why are you pretending to be someone else?” Then he told her, “I have bad news for you. Give your husband, Jeroboam, this message from the Lord, the God of Israel: ‘I promoted you from the ranks of the common people and made you ruler over my people Israel. I ripped the kingdom away from the family of David and gave it to you. But you have not been like my servant David, who obeyed my commands and followed me with all his heart and always did whatever I wanted. You have done more evil than all who lived before you. You have made other gods for yourself and have made me furious with your gold calves. And since you have turned your back on me, 10 I will bring disaster on your dynasty and will destroy every one of your male descendants, slave and free alike, anywhere in Israel. I will burn up your royal dynasty as one burns up trash until it is all gone. 11 The members of Jeroboam’s family who die in the city will be eaten by dogs, and those who die in the field will be eaten by vultures. I, the Lord, have spoken.’”

12 Then Ahijah said to Jeroboam’s wife, “Go on home, and when you enter the city, the child will die. 13 All Israel will mourn for him and bury him. He is the only member of your family who will have a proper burial, for this child is the only good thing that the Lord, the God of Israel, sees in the entire family of Jeroboam.

14 “In addition, the Lord will raise up a king over Israel who will destroy the family of Jeroboam. This will happen today, even now! 15 Then the Lord will shake Israel like a reed whipped about in a stream. He will uproot the people of Israel from this good land that he gave their ancestors and will scatter them beyond the Euphrates River,[a] for they have angered the Lord with the Asherah poles they have set up for worship. 16 He will abandon Israel because Jeroboam sinned and made Israel sin along with him.”

17 So Jeroboam’s wife returned to Tirzah, and the child died just as she walked through the door of her home. 18 And all Israel buried him and mourned for him, as the Lord had promised through the prophet Ahijah.

19 The rest of the events in Jeroboam’s reign, including all his wars and how he ruled, are recorded in The Book of the History of the Kings of Israel. 20 Jeroboam reigned in Israel twenty-two years. When Jeroboam died, his son Nadab became the next king.

Rehoboam Rules in Judah

21 Meanwhile, Rehoboam son of Solomon was king in Judah. He was forty-one years old when he became king, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city the Lord had chosen from among all the tribes of Israel as the place to honor his name. Rehoboam’s mother was Naamah, an Ammonite woman.

22 During Rehoboam’s reign, the people of Judah did what was evil in the Lord’s sight, provoking his anger with their sin, for it was even worse than that of their ancestors. 23 For they also built for themselves pagan shrines and set up sacred pillars and Asherah poles on every high hill and under every green tree. 24 There were even male and female shrine prostitutes throughout the land. The people imitated the detestable practices of the pagan nations the Lord had driven from the land ahead of the Israelites.

25 In the fifth year of King Rehoboam’s reign, King Shishak of Egypt came up and attacked Jerusalem. 26 He ransacked the treasuries of the Lord’s Temple and the royal palace; he stole everything, including all the gold shields Solomon had made. 27 King Rehoboam later replaced them with bronze shields as substitutes, and he entrusted them to the care of the commanders of the guard who protected the entrance to the royal palace. 28 Whenever the king went to the Temple of the Lord, the guards would also take the shields and then return them to the guardroom.

29 The rest of the events in Rehoboam’s reign and everything he did are recorded in The Book of the History of the Kings of Judah. 30 There was constant war between Rehoboam and Jeroboam. 31 When Rehoboam died, he was buried among his ancestors in the City of David. His mother was Naamah, an Ammonite woman. Then his son Abijam[b] became the next king.

Notas al pie

  1. 14:15 Hebrew the river.
  2. 14:31 Also known as Abijah.

Ang Pulong Sang Dios

1 Hari 14

Ang Ginhambal ni Propeta Ahia Batok kay Jeroboam

1Sadto nga tion, nagmasakit ang bata nga lalaki ni Jeroboam nga si Abia. Gani nagsiling si Jeroboam sa iya asawa, “Magpakuno-kuno ka agod wala sing may makakilala sa imo nga asawa ko ikaw, kag magkadto ka sa Shilo. Ato didto si Ahia, ang propeta nga nagsiling sa akon nga mangin hari ako sang Israel. Magkadto ka sa iya nga may dala nga mga regalo nga napulo ka tinapay, mga kalan-on, kag isa ka tibod nga dugos, kay sugiran ka niya kon ano ang matabo sa aton bata.” Gani nagkadto ang asawa ni Jeroboam sa balay ni Ahia sa Shilo. Tigulang na si Ahia kag indi na siya makakita. Pero nagsiling ang Ginoo kay Ahia, “Nagapakadto diri ang asawa ni Jeroboam nga nagapakuno-kuno agod indi siya makilala. Mamangkot siya sa imo parte sa iya bata nga nagamasakit, kag sabton mo siya sang akon isiling sa imo.”

Gani sang mabatian ni Ahia nga nagapasulod siya sa puwertahan, nagsiling si Ahia, “Dali, sulod. Nahibaluan ko nga asawa ka ni Jeroboam. Ngaa nagapakuno-kuno ka pa? May malain ako nga balita sa imo. Pauli ka kag silinga si Jeroboam nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: Ginpili ko ikaw sa mga tawo kag ginhimo nga pangulo sang akon katawhan nga mga Israelinhon. Ginkuha ko ang ginharian sa mga kaliwat ni David kag ginhatag sa imo. Pero indi ka pareho kay David nga akon alagad, nga nagtuman sa akon mga sugo kag nagsunod sa akon sa bug-os niya nga tagipusuon, kag naghimo sing matarong sa akon panulok. Mas malain pa ang imo ginhimo sang sa ginhimo sang mga nauna sa imo. Ginsikway mo ako kag ginpaakig paagi sa pagpahimo sang metal nga mga dios-dios. 10 Tungod sini, laglagon ko ang imo panimalay. Pamatyon ko ang tanan nga miyembro sang imo panimalay nga mga lalaki, ulipon ukon indi. Laglagon ko sing bug-os ang imo panimalay pareho sa higko[a] nga ginsunog nga wala sing may nabilin. 11 Ang mga miyembro sang imo panimalay nga magakalamatay sa banwa pagakaunon sang mga ido, kag ang magakalamatay sa uma pagakaunon sang mga pispis. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

12 Dayon nagsiling si Ahia sa asawa ni Jeroboam, “Magpauli ka na sa inyo. Pag-abot mo sa inyo siyudad, mapatay ang imo bata. 13 Magapangasubo sa iya ang tanan nga taga-Israel, kag ilubong siya. Siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang hatagan sang nagakaigo nga lubong, kay siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang nalipayan sang Ginoo, ang Dios sang Israel. 14 Kag sa sini gid nga tiyempo, may ibutang ang Ginoo nga hari sa Israel nga amo ang magalaglag sa panimalay ni Jeroboam. 15 Silutan sang Ginoo ang Israel hasta nga magakurog ini pareho sang pagkurog sang tigbaw sa sulog nga tubig. Kuhaon niya sila sa sining maayo nga duta nga iya ginhatag sa ila mga katigulangan, kag laptahon niya sila sa unhan sang Suba sang Eufrates tungod kay ginpaakig nila siya sang maghimo sila sang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. 16 Pabay-an niya sila tungod sa mga sala ni Jeroboam, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel.”

17 Dayon nagpauli ang asawa ni Jeroboam sa Tirza. Pag-abot gid niya sa puwertahan sang ila balay, napatay dayon ang iya bata. 18 Nagpangasubo sa bata ang tanan nga taga-Israel kag ginlubong nila siya, suno man sa ginsiling sang Ginoo paagi sa iya alagad nga si Propeta Ahia.

19 Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Jeroboam, pati ang iya mga pagpakig-away, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel. 20 Naghari si Jeroboam sa Israel sa sulod sang 22 ka tuig. Kag sang napatay siya, si Nadab nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Ang Paghari ni Rehoboam sa Juda

21 Si Rehoboam nga anak ni Solomon amo ang hari sa Juda. Nagaedad siya sing 41 ka tuig sang nangin hari siya. Kag naghari siya sa sulod sang 17 ka tuig sa Jerusalem, ang siyudad nga ginpili sang Ginoo sa tanan nga tribo sang Israel, nga sa diin padunggan siya. Ang iloy ni Rehoboam amo si Naama nga Ammonhon.

22 Nagpakasala ang katawhan sang Juda sa panulok sang Ginoo, kag mas grabe pa ang kaakig sang Ginoo sa ila sang sa ila mga katigulangan, kay mas grabe ang ila mga sala. 23 Naghimo man sila sang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag sang handumanan nga mga bato, kag nagpatindog sila sang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera sa ibabaw sang tagsa ka bukid kag sa idalom sang tagsa ka madabong nga kahoy. 24 Wala labot sina, may ara pa sila nga mga lalaki kag mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa mga lugar nga ila ginasimbahan. Ang katawhan sang Juda naghimo sang tanan nga makangilil-ad nga butang nga ginahimo anay sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa mga Israelinhon.

25 Sang ikalima nga tuig sang paghari ni Rehoboam, ginsalakay ni Haring Shishak sang Egipto ang Jerusalem. 26 Ginpanguha niya ang mga manggad sa templo sang Ginoo kag sa palasyo. Ginkuha niya ang tanan, pati na ang tanan nga taming nga bulawan nga ginpahimo ni Solomon. 27 Gani nagpahimo si Haring Rehoboam sang mga taming nga saway sa pag-ilis sadto nga mga taming, kag gin-intrigar niya ini sa mga opisyal sang mga guwardya nga nagabantay sa puwertahan sang palasyo. 28 Kag kon magkadto ang hari sa templo sang Ginoo, nagaupod sa iya ang mga guwardya nga dala ini nga mga taming, kag pagkatapos ginabalik man nila ini sa ila kuwarto.

29 Ang iban pa nga mga estorya parte sa paghari ni Rehoboam, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Juda. 30 Permi lang sadto nagainaway si Rehoboam kag si Jeroboam. 31 Sang napatay si Rehoboam, ginlubong siya sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa Banwa ni David. (Ang iloy ni Rehoboam amo si Naama nga Ammonhon.) Si Abia[b] nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Notas al pie

  1. 14:10 higko: ukon, tai.
  2. 14:31 Abia: Ginatawag man siya nga Abiam.