New Living Translation

1 John 1

Introduction

1We proclaim to you the one who existed from the beginning,[a] whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the Word of life. This one who is life itself was revealed to us, and we have seen him. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. He was with the Father, and then he was revealed to us. We proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We are writing these things so that you may fully share our joy.[b]

Living in the Light

This is the message we heard from Jesus[c] and now declare to you: God is light, and there is no darkness in him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God but go on living in spiritual darkness; we are not practicing the truth. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin.

If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. 10 If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that his word has no place in our hearts.

Notas al pie

  1. 1:1 Greek What was from the beginning.
  2. 1:4 Or so that our joy may be complete; some manuscripts read your joy.
  3. 1:5 Greek from him.

Slovo na cestu

1.list Janův 1

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4 Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10 Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.