New International Version - UK

Zechariah 1

A call to return to the Lord

1In the eighth month of the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah son of Berekiah, the son of Iddo:

‘The Lord was very angry with your ancestors. Therefore tell the people: this is what the Lord Almighty says: “Return to me,” declares the Lord Almighty, “and I will return to you,” says the Lord Almighty. Do not be like your ancestors, to whom the earlier prophets proclaimed: this is what the Lord Almighty says: “Turn from your evil ways and your evil practices.” But they would not listen or pay attention to me, declares the Lord. Where are your ancestors now? And the prophets, do they live for ever? But did not my words and my decrees, which I commanded my servants the prophets, overtake your ancestors?

‘Then they repented and said, “The Lord Almighty has done to us what our ways and practices deserve, just as he determined to do.”’

The man among the myrtle trees

On the twenty-fourth day of the eleventh month, the month of Shebat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah son of Berekiah, the son of Iddo.

During the night I had a vision, and there before me was a man mounted on a red horse. He was standing among the myrtle trees in a ravine. Behind him were red, brown and white horses.

I asked, ‘What are these, my lord?’

The angel who was talking with me answered, ‘I will show you what they are.’

10 Then the man standing among the myrtle trees explained, ‘They are the ones the Lord has sent to go throughout the earth.’

11 And they reported to the angel of the Lord who was standing among the myrtle trees, ‘We have gone throughout the earth and found the whole world at rest and in peace.’

12 Then the angel of the Lord said, ‘Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah, which you have been angry with these seventy years?’ 13 So the Lord spoke kind and comforting words to the angel who talked with me.

14 Then the angel who was speaking to me said, ‘Proclaim this word: this is what the Lord Almighty says: “I am very jealous for Jerusalem and Zion, 15 and I am very angry with the nations that feel secure. I was only a little angry, but they went too far with the punishment.”

16 ‘Therefore this is what the Lord says: “I will return to Jerusalem with mercy, and there my house will be rebuilt. And the measuring line will be stretched out over Jerusalem,” declares the Lord Almighty.

17 ‘Proclaim further: this is what the Lord Almighty says: “My towns will again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and choose Jerusalem.”’

Four horns and four craftsmen

18 Then I looked up, and there before me were four horns. 19 I asked the angel who was speaking to me, ‘What are these?’

He answered me, ‘These are the horns that scattered Judah, Israel and Jerusalem.’

20 Then the Lord showed me four craftsmen. 21 I asked, ‘What are these coming to do?’

He answered, ‘These are the horns that scattered Judah so that no one could raise their head, but the craftsmen have come to terrify them and throw down these horns of the nations who lifted up their horns against the land of Judah to scatter its people.’[a]

Notas al pie

  1. Zechariah 1:21 In Hebrew texts 1:18-21 is numbered 2:1-4.

New Serbian Translation

Књига пророка Захарије 1

Позив на повратак Господу

1Осмог месеца друге Даријеве године, реч Господња је дошла пророку Захарији, Варахијином сину и Идовом унуку.

„Господ се веома разгневио на ваше претке! Реци им зато: овако каже Господ над војскама: ’Вратите ми се, говори Господ над војскама, и ја ћу се вратити вама – каже Господ над војскама. Не будите као ваши преци којима су пророковали пређашњи пророци речима: овако каже Господ над војскама: одвратите се, молим вас, од својих злих путева и својих злих дела. Али нису послушали, нису марили за мене – говори Господ. И где су сада ваши преци? Довека ли живе пророци? Зар нису стигле ваше претке моје речи и моји закони, које сам заповедио својим слугама пророцима?

И они су се покајали и одговорили: учинио је баш како је и намеравао Господ над војскама да нам узврати према нашим путевима и према нашим делима.’“

Човек међу стаблима мирте

Двадесет четвртог дана једанаестог месеца, а то је месец сават, друге Даријеве године, дошла је реч Господња пророку Захарији, Варахијином сину и Идовом унуку:

Гле, била је ноћ када сам видео човека како седи на коњу риђану. Стајао је међу стаблима мирте, тамо у долу, а иза њега коњи риђани, сивци и белци.

Рекао сам: „Господару мој, ко су ови?“

Одговорио ми је анђео који је разговарао са мном: „Показаћу ти ко су ови.“

10 Тада је узвратио човек који је стајао међу стаблима мирте. Рекао је: „Ово су они које је Господ послао да обилазе земљу.“

11 А они су казали Анђелу Господњем који је стајао међу стаблима мирте: „Обишли смо земљу. Ево, сва је земља мирна и спокојна.“

12 Анђео Господњи је одговорио: „О, Господе над војскама, зар се нећеш смиловати Јерусалиму и Јудиним градовима на које си, ево, озлојеђен ових седамдесет година?!“ 13 А Господ је анђелу који је разговарао са мном одговорио благонаклоним речима, утешним речима.

14 Анђео који је разговарао са мном ми је казао: „Објављуј! Реци: ’Овако каже Господ над војскама: стало ми је до Јерусалима и до Сиона ми је веома стало. 15 Страховито сам гневан на лакомислене народе, а на њих сам био тек мало гневан. Али они су зло потпомогли.’

16 Зато овако каже Господ: ’Вратићу се Јерусалиму са смиловањем! Обновиће се у њему мој Дом – говори Господ над војскама. Зидарско уже ће развучено бити над Јерусалимом.’

17 Опет објављуј и реци: ’Овако каже Господ над војскама: моји ће се градови поново преливати благостањем! Господ ће поново да се смилује Сиону, поново ће да одабере Јерусалим!’“

Четири рога и четворица ковача

18 Тада сам погледао горе, и гле – четири рога. 19 Питао сам анђела који је разговарао са мном: „А шта су они?“

Одговорио ми је: „Ово су рогови који су расејали Јуду, Израиљ и Јерусалим.“

20 А Господ ми је показао четворицу ковача. 21 Упитао сам: „Шта су они дошли да раде?“

Одговорио ми је речима: „Ово су рогови који су расејали Јуду тако да нико ни главу подигао није. А ови ковачи су дошли да их преплаше, да развале рогове народа који су подигнули рог против Јудине земље, да је расеју.“