New International Version - UK

Psalm 99

Psalm 99

The Lord reigns,
    let the nations tremble;
he sits enthroned between the cherubim,
    let the earth shake.
Great is the Lord in Zion;
    he is exalted over all the nations.
Let them praise your great and awesome name –
    he is holy.

The King is mighty, he loves justice –
    you have established equity;
in Jacob you have done
    what is just and right.
Exalt the Lord our God
    and worship at his footstool;
    he is holy.

Moses and Aaron were among his priests,
    Samuel was among those who called on his name;
they called on the Lord
    and he answered them.
He spoke to them from the pillar of cloud;
    they kept his statutes and the decrees he gave them.

Lord our God,
    you answered them;
you were to Israel a forgiving God,
    though you punished their misdeeds.[a]
Exalt the Lord our God
    and worship at his holy mountain,
    for the Lord our God is holy.

Notas al pie

  1. Psalm 99:8 Or God, / an avenger of the wrongs done to them

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 99

Psalmul 99

Domnul împărăţeşte! Să tremure popoarele!
    El tronează deasupra heruvimilor! Să se cutremure pământul!
Domnul este mare în Sion;
    El este înălţat peste popoare.
Lăudaţi Numele Lui cel mare şi înfricoşător:
    El este sfânt!

Împăratul este puternic şi iubeşte dreptatea.[a]
    Tu ai statornicit nepărtinirea;
        Tu ai făcut judecată şi dreptate în Iacov[b].
Înălţaţi-L pe Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi închinaţi-vă înaintea aşternutului[c] picioarelor Sale:
        El este sfânt!

Moise şi Aaron erau dintre preoţii Săi,
    iar Samuel – dintre cei ce-I chemau Numele;
ei L-au chemat pe Domnul
    şi El le-a răspuns.
Le-a vorbit din stâlpul de nor,
    iar ei au păzit mărturiile şi poruncile pe care El le-a dat.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu le-ai răspuns;
    ai fost pentru ei[d] un Dumnezeu Care iartă,
        dar şi Unul Care te-ai răzbunat pe ei din cauza faptelor lor rele.
Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt,
        căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt!

Notas al pie

  1. Psalmii 99:4 Sau: Lăudaţi al Său Nume mare şi înfricoşător / – El este sfânt! – / precum şi tăria Împăratului care iubeşte dreptatea!
  2. Psalmii 99:4 Adică în Israel (printre israeliţi, descendenţii lui Iacov)
  3. Psalmii 99:5 Termenul ebraic se referă la scăunaşul pe care un rege îşi odihnea picioarele, atunci când şedea pe tron (vezi 2 Cron. 9:18; Ps. 110:1).
  4. Psalmii 99:8 Sau: pentru Israel