New International Version - UK

Psalm 99

Psalm 99

The Lord reigns,
    let the nations tremble;
he sits enthroned between the cherubim,
    let the earth shake.
Great is the Lord in Zion;
    he is exalted over all the nations.
Let them praise your great and awesome name –
    he is holy.

The King is mighty, he loves justice –
    you have established equity;
in Jacob you have done
    what is just and right.
Exalt the Lord our God
    and worship at his footstool;
    he is holy.

Moses and Aaron were among his priests,
    Samuel was among those who called on his name;
they called on the Lord
    and he answered them.
He spoke to them from the pillar of cloud;
    they kept his statutes and the decrees he gave them.

Lord our God,
    you answered them;
you were to Israel a forgiving God,
    though you punished their misdeeds.[a]
Exalt the Lord our God
    and worship at his holy mountain,
    for the Lord our God is holy.

Notas al pie

  1. Psalm 99:8 Or God, / an avenger of the wrongs done to them

Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.