New International Version - UK

Psalm 99

Psalm 99

The Lord reigns,
    let the nations tremble;
he sits enthroned between the cherubim,
    let the earth shake.
Great is the Lord in Zion;
    he is exalted over all the nations.
Let them praise your great and awesome name –
    he is holy.

The King is mighty, he loves justice –
    you have established equity;
in Jacob you have done
    what is just and right.
Exalt the Lord our God
    and worship at his footstool;
    he is holy.

Moses and Aaron were among his priests,
    Samuel was among those who called on his name;
they called on the Lord
    and he answered them.
He spoke to them from the pillar of cloud;
    they kept his statutes and the decrees he gave them.

Lord our God,
    you answered them;
you were to Israel a forgiving God,
    though you punished their misdeeds.[a]
Exalt the Lord our God
    and worship at his holy mountain,
    for the Lord our God is holy.

Notas al pie

  1. Psalm 99:8 Or God, / an avenger of the wrongs done to them

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 99

1Yehova akulamulira,
    mitundu ya anthu injenjemere;
Iye wakhala pa mpando wake waufumu, pakati pa akerubi,
    dziko lapansi ligwedezeke.
Mʼziyoni wamkulu ndi Yehova;
    Iye ndi wokwezeka pamwamba pa mitundu yonse ya anthu.
Anthu atamande dzina lanu lalikulu ndi loopsa kwambiri,
    Iye ndi woyera.

Mfumu yamphamvu, iyo imakonda chilungamo
    Inu mwakhazikitsa khalidwe losakondera;
mwachita zolungama ndi zoyenera mwa Yakobo.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mulambireni pa mapazi ake;
    Iye ndi woyera.

Mose ndi Aaroni anali ena mwa ansembe ake,
    Samueli anali pamodzi ndi iwo amene anayitana pa dzina lake;
iwo anayitana Yehova
    ndipo Iyeyo anawayankha.
Iye anayankhula nawo kuchokera mʼchipilala cha mtambo;
    iwo anasunga malamulo ake ndi zophunzitsa zomwe anawapatsa.

Inu Yehova Mulungu wathu,
    munawayankha iwo;
Inu kwa Israeli munali Mulungu wokhululuka,
    ngakhale munawalanga pa zochita zawo zoyipa.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mumulambire pa phiri lake loyera,
    pakuti Yehova Mulungu wathu ndi woyera.