New International Version - UK

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing to the Lord a new song,
    for he has done marvellous things;
his right hand and his holy arm
    have worked salvation for him.
The Lord has made his salvation known
    and revealed his righteousness to the nations.
He has remembered his love
    and his faithfulness to Israel;
all the ends of the earth have seen
    the salvation of our God.

Shout for joy to the Lord, all the earth,
    burst into jubilant song with music;
make music to the Lord with the harp,
    with the harp and the sound of singing,
with trumpets and the blast of the ram’s horn –
    shout for joy before the Lord, the King.

Let the sea resound, and everything in it,
    the world, and all who live in it.
Let the rivers clap their hands,
    let the mountains sing together for joy;
let them sing before the Lord,
    for he comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness
    and the peoples with equity.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98

Psalmul 98

Un psalm

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    căci El a făcut minuni.
Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt
    I-au adus victorie!
Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
    Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia
    promisă casei lui Israel;
toate marginile pământului au văzut
    mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului!
    Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
Cântaţi Domnului cu lira,
    cu lira şi cu cântece din gură,
cu trâmbiţe şi cu sunet de corn,
    strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea şi tot ce este în ea,
    lumea şi toţi locuitorii ei!
Râurile să bată din palme,
    munţii să strige de bucurie cu toţii
înaintea Domnului,
    Care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
    şi popoarele cu nepărtinire!