New International Version - UK

Psalm 95

Psalm 95

Come, let us sing for joy to the Lord;
    let us shout aloud to the Rock of our salvation.
Let us come before him with thanksgiving
    and extol him with music and song.

For the Lord is the great God,
    the great King above all gods.
In his hand are the depths of the earth,
    and the mountain peaks belong to him.
The sea is his, for he made it,
    and his hands formed the dry land.

Come, let us bow down in worship,
    let us kneel before the Lord our Maker;
for he is our God
    and we are the people of his pasture,
    the flock under his care.

Today, if only you would hear his voice,
‘Do not harden your hearts as you did at Meribah,[a]
    as you did that day at Massah[b] in the wilderness,
where your ancestors tested me;
    they tried me, though they had seen what I did.
10 For forty years I was angry with that generation;
    I said, “They are a people whose hearts go astray,
    and they have not known my ways.”
11 So I declared on oath in my anger,
    “They shall never enter my rest.”’

Notas al pie

  1. Psalm 95:8 Meribah means quarrelling.
  2. Psalm 95:8 Massah means testing.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 95

Psalmul 95

Veniţi să strigăm de bucurie către Domnul,
    să strigăm către Stânca mântuirii noastre!
Să ne înfăţişăm înaintea Lui cu laude
    şi să strigăm către El prin cântări!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare,
    este un împărat mare, mai presus de toţi zeii!
El ţine în mână adâncimile pământului,
    iar înălţimile munţilor sunt ale Lui.
A Lui este marea, – El a făcut-o –
    iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.

Veniţi să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte,
    să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru!
Căci El este Dumnezeul nostru,
    iar noi suntem poporul păşunii Lui,
        turma mâinii Sale!

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui,[a]
    nu vă împietriţi inimile ca la Meriba[b],
        ca în ziua de la Masa[c], în pustie,
când strămoşii voştri M-au pus la încercare
    şi M-au ispitit, deşi Îmi văzuseră lucrările!
10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generaţie
    şi am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui
        şi n-au cunoscut căile Mele.»
11 De aceea am jurat în mânia Mea:
    «Nu vor intra în odihna Mea!»“

Notas al pie

  1. Psalmii 95:7 Sau: O, dacă aţi asculta astăzi glasul Său!
  2. Psalmii 95:8 Meriba înseamnă ceartă
  3. Psalmii 95:8 Masa însemnă testare