New International Version - UK

Psalm 91

Psalm 91

Whoever dwells in the shelter of the Most High
    will rest in the shadow of the Almighty.[a]
I will say of the Lord, ‘He is my refuge and my fortress,
    my God, in whom I trust.’

Surely he will save you
    from the fowler’s snare
    and from the deadly pestilence.
He will cover you with his feathers,
    and under his wings you will find refuge;
    his faithfulness will be your shield and rampart.
You will not fear the terror of night,
    nor the arrow that flies by day,
nor the pestilence that stalks in the darkness,
    nor the plague that destroys at midday.
A thousand may fall at your side,
    ten thousand at your right hand,
    but it will not come near you.
You will only observe with your eyes
    and see the punishment of the wicked.

If you say, ‘The Lord is my refuge,’
    and you make the Most High your dwelling,
10 no harm will overtake you,
    no disaster will come near your tent.
11 For he will command his angels concerning you
    to guard you in all your ways;
12 they will lift you up in their hands,
    so that you will not strike your foot against a stone.
13 You will tread on the lion and the cobra;
    you will trample the great lion and the serpent.

14 ‘Because he[b] loves me,’ says the Lord, ‘I will rescue him;
    I will protect him, for he acknowledges my name.
15 He will call on me, and I will answer him;
    I will be with him in trouble,
    I will deliver him and honour him.
16 With long life I will satisfy him
    and show him my salvation.’

Notas al pie

  1. Psalm 91:1 Hebrew Shaddai
  2. Psalm 91:14 That is, probably the king

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 91

Psalmul 91

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
    se odihneşte la umbra Celui Atotputernic[a].
De aceea, Îi zic[b] Domnului:
    „Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
        Dumnezeul meu în Care mă încred!“

El te va scăpa de laţul păsărarului
    şi de ciuma cea distrugătoare.
El te va acoperi cu penele Sale,
    iar tu te vei adăposti sub aripile Lui;
        credincioşia Lui îţi va fi scut şi pavăză.
Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
    nici de săgeata care zboară ziua,
nici de ciuma care umblă prin întuneric,
    nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
O mie să cadă alături de tine
    şi zece mii la dreapta ta,
        dar de tine nu se va apropia.
Vei privi cu ochii
    şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“
    şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta[c],
10 Nu te va ajunge nici un rău
    şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine,
    ca să te păzească în toate căile tale.
12 Ei te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
    peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14 „Pentru că Mă iubeşte, şi Eu îl voi scăpa.
    Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde.
    Voi fi cu el în necaz,
        îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă
    şi-i voi arăta mântuirea Mea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 91:1 Ebr.: Şadai
  2. Psalmii 91:2 Sau: Îi zice
  3. Psalmii 91:9 Lit.: locuinţa ta