New International Version - UK

Psalm 9

Psalm 9[a][b]

For the director of music. To the tune of ‘The Death of the Son’. A psalm of David.

I will give thanks to you, Lord, with all my heart;
    I will tell of all your wonderful deeds.
I will be glad and rejoice in you;
    I will sing the praises of your name, O Most High.

My enemies turn back;
    they stumble and perish before you.
For you have upheld my right and my cause,
    sitting enthroned as the righteous judge.
You have rebuked the nations and destroyed the wicked;
    you have blotted out their name for ever and ever.
Endless ruin has overtaken my enemies,
    you have uprooted their cities;
    even the memory of them has perished.

The Lord reigns for ever;
    he has established his throne for judgment.
He rules the world in righteousness
    and judges the peoples with equity.
The Lord is a refuge for the oppressed,
    a stronghold in times of trouble.
10 Those who know your name trust in you,
    for you, Lord, have never forsaken those who seek you.

11 Sing the praises of the Lord, enthroned in Zion;
    proclaim among the nations what he has done.
12 For he who avenges blood remembers;
    he does not ignore the cries of the afflicted.

13 Lord, see how my enemies persecute me!
    Have mercy and lift me up from the gates of death,
14 that I may declare your praises
    in the gates of Daughter Zion,
    and there rejoice in your salvation.

15 The nations have fallen into the pit they have dug;
    their feet are caught in the net they have hidden.
16 The Lord is known by his acts of justice;
    the wicked are ensnared by the work of their hands.[c]
17 The wicked go down to the realm of the dead,
    all the nations that forget God.
18 But God will never forget the needy;
    the hope of the afflicted will never perish.

19 Arise, Lord, do not let mortals triumph;
    let the nations be judged in your presence.
20 Strike them with terror, Lord;
    let the nations know they are only mortal.

Notas al pie

  1. Psalm 9:1 Psalms 9 and 10 may originally have been a single acrostic poem in which alternating lines began with the successive letters of the Hebrew alphabet. In the Septuagint they constitute one psalm.
  2. Psalm 9:1 In Hebrew texts 9:1-20 is numbered 9:2-21.
  3. Psalm 9:16 The Hebrew has Higgaion and Selah (words of uncertain meaning) here; Selah occurs also at the end of verse 20.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela