New International Version - UK

Psalm 89

Psalm 89[a]

A maskil[b] of Ethan the Ezrahite.

I will sing of the Lord’s great love for ever;
    with my mouth I will make your faithfulness known
    through all generations.
I will declare that your love stands firm for ever,
    that you have established your faithfulness in heaven itself.
You said, ‘I have made a covenant with my chosen one,
    I have sworn to David my servant,
“I will establish your line for ever
    and make your throne firm through all generations.”’[c]

The heavens praise your wonders, Lord,
    your faithfulness too, in the assembly of the holy ones.
For who in the skies above can compare with the Lord?
    Who is like the Lord among the heavenly beings?
In the council of the holy ones God is greatly feared;
    he is more awesome than all who surround him.
Who is like you, Lord God Almighty?
    You, Lord, are mighty, and your faithfulness surrounds you.

You rule over the surging sea;
    when its waves mount up, you still them.
10 You crushed Rahab like one of the slain;
    with your strong arm you scattered your enemies.
11 The heavens are yours, and yours also the earth;
    you founded the world and all that is in it.
12 You created the north and the south;
    Tabor and Hermon sing for joy at your name.
13 Your arm is endowed with power;
    your hand is strong, your right hand exalted.

14 Righteousness and justice are the foundation of your throne;
    love and faithfulness go before you.
15 Blessed are those who have learned to acclaim you,
    who walk in the light of your presence, Lord.
16 They rejoice in your name all day long;
    they celebrate your righteousness.
17 For you are their glory and strength,
    and by your favour you exalt our horn.[d]
18 Indeed, our shield[e] belongs to the Lord,
    our king to the Holy One of Israel.

19 Once you spoke in a vision,
    to your faithful people you said:
‘I have bestowed strength on a warrior;
    I have raised up a young man from among the people.
20 I have found David my servant;
    with my sacred oil I have anointed him.
21 My hand will sustain him;
    surely my arm will strengthen him.
22 The enemy will not get the better of him;
    the wicked will not oppress him.
23 I will crush his foes before him
    and strike down his adversaries.
24 My faithful love will be with him,
    and through my name his horn[f] will be exalted.
25 I will set his hand over the sea,
    his right hand over the rivers.
26 He will call out to me, “You are my Father,
    my God, the Rock my Saviour.”
27 And I will appoint him to be my firstborn,
    the most exalted of the kings of the earth.
28 I will maintain my love to him for ever,
    and my covenant with him will never fail.
29 I will establish his line for ever,
    his throne as long as the heavens endure.

30 ‘If his sons forsake my law
    and do not follow my statutes,
31 if they violate my decrees
    and fail to keep my commands,
32 I will punish their sin with the rod,
    their iniquity with flogging;
33 but I will not take my love from him,
    nor will I ever betray my faithfulness.
34 I will not violate my covenant
    or alter what my lips have uttered.
35 Once for all, I have sworn by my holiness –
    and I will not lie to David –
36 that his line will continue for ever
    and his throne endure before me like the sun;
37 it will be established for ever like the moon,
    the faithful witness in the sky.’

38 But you have rejected, you have spurned,
    you have been very angry with your anointed one.
39 You have renounced the covenant with your servant
    and have defiled his crown in the dust.
40 You have broken through all his walls
    and reduced his strongholds to ruins.
41 All who pass by have plundered him;
    he has become the scorn of his neighbours.
42 You have exalted the right hand of his foes;
    you have made all his enemies rejoice.
43 Indeed, you have turned back the edge of his sword
    and have not supported him in battle.
44 You have put an end to his splendour
    and cast his throne to the ground.
45 You have cut short the days of his youth;
    you have covered him with a mantle of shame.

46 How long, Lord? Will you hide yourself for ever?
    How long will your wrath burn like fire?
47 Remember how fleeting is my life.
    For what futility you have created all humanity!
48 Who can live and not see death,
    or who can escape the power of the grave?
49 Lord, where is your former great love,
    which in your faithfulness you swore to David?
50 Remember, Lord, how your servant has[g] been mocked,
    how I bear in my heart the taunts of all the nations,
51 the taunts with which your enemies, Lord, have mocked,
    with which they have mocked every step of your anointed one.

52 Praise be to the Lord for ever!
Amen and Amen.

Notas al pie

  1. Psalm 89:1 In Hebrew texts 89:1-52 is numbered 89:2-53.
  2. Psalm 89:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 89:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 37, 45 and 48.
  4. Psalm 89:17 Horn here symbolises strong one.
  5. Psalm 89:18 Or sovereign
  6. Psalm 89:24 Horn here symbolises strength.
  7. Psalm 89:50 Or your servants have

Het Boek

Psalmen 89

1Een leerzaam gedicht van de Ezrahiet Ethan.

Ik wil alleen nog maar zingen
van de goedheid en genade van de Here,
van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.
Van generatie op generatie
zal ik getuigen van uw trouw.
Ik zeg dan:
uw goedheid en liefde gelden eeuwig,
tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.
De Here zegt:
Ik heb een verbond gesloten
met de man die Ik heb uitgekozen,
dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.
Ik zei tegen hem:
Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,
van generatie op generatie
zullen uw kinderen op de troon blijven.
Here, daarom wordt uw grote macht
tot in de hemel geprezen.
Alle gelovigen loven U om uw trouw.
Kan in de hemel iemand
zich meten met de Here?
Is er op aarde
een god als onze Here?
God dwingt ontzag en respect af
van de heilige engelen die Hem omringen.
Here, God van de hemelse legers,
wie is zo groot en machtig als U?
Uw trouw omgeeft U.
10 U beheerst de woede van de zee,
als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.
11 U hebt Egypte vernietigd
en al uw vijanden door uw kracht verspreid.
12 De hemel is van U
en ook de aarde behoort U toe.
U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.
13 Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.
De bergen juichen U toe.
14 Uw arm is machtig en uw hand is sterk.
Uw rechterhand is de hoogste op aarde.
15 Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.
Goedheid, liefde en trouw
zijn alleen op U van toepassing.
16 Gelukkig is het volk dat U eert, Here,
zij gaan hun weg met U, in uw licht.
17 De hele dag prijzen zij uw naam
en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.
18 Want U bent het kenmerk van hun kracht,
door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.
19 De Here beschermt ons
en de Heilige God van Israël is onze Koning.
20 In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:
‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,
één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.
21 Ik vond mijn dienaar David
en heb hem met gewijde olie gezalfd.
22 Mijn hand zal hem ondersteunen
en mijn arm zal hem sterk maken.
23 De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen
en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.
24 Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.
Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.
25 Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.
Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.
26 Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.
27 Hij zal Mij zijn Vader noemen.
Ik zal zijn God zijn
en de rots waar hij zijn redding vindt.
28 Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,
als een van de hoogste koningen op aarde.
29 Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,
mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.
30 Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan
en zijn troon is onaantastbaar.
31 Als zijn zonen mijn wetten negeren
en niet meer leven volgens mijn leefregels,
32 als zij mijn voorschriften ontwijden
en mijn geboden niet meer houden,
33 zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.
34 Maar mijn goedheid en liefde voor hem
blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.
35 En ook mijn verbond met hem
blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.
Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.
36 Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!
Ik kan David niet in de steek laten.
37 Zijn nageslacht zal altijd voortleven
en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.
38 Net als de maan zal hij er altijd zijn,
want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’
39 Maar toch hebt U uw uitverkorene
van U weggedaan en hem verworpen.
U bent boos op hem geworden.
40 U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd
en hem de kroon van het hoofd gestoten.
41 Zijn muren hebt U afgebroken
en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.
42 Mensen die langskwamen
hebben zijn bezittingen geplunderd.
Zijn buren dreven de spot met hem.
43 Zijn tegenstanders bleken sterker
en zijn vijanden overwonnen hem.
44 Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning
en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.
45 Er was geen eer meer voor hem over
en zijn troon hebt U omver geworpen.
46 Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.
47 Moet dit nog lang duren, Here?
Blijft U Zich voor mij verbergen?
Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?
48 Denk er alstublieft aan
dat ik maar een vergankelijk mens ben.
U hebt de mensen Zelf geschapen,
dus U weet hoe kort zij leven.
49 Er is immers geen mens die niet zal sterven?
Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?
50 Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?
U hebt die eens aan ons toegezegd,
zelfs met een eed aan David gezworen.
51 Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot
en hoe alle volken ons uitlachen.
52 Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.
Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!
53 Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.
Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.
Amen.