New International Version - UK

Psalm 87

Psalm 87

Of the Sons of Korah. A psalm. A song.

He has founded his city on the holy mountain.
The Lord loves the gates of Zion
    more than all the other dwellings of Jacob.

Glorious things are said of you,
    city of God:[a]
‘I will record Rahab[b] and Babylon
    among those who acknowledge me –
Philistia too, and Tyre, along with Cush[c] –
    and will say, “This one was born in Zion.”’[d]
Indeed, of Zion it will be said,
    ‘This one and that one were born in her,
    and the Most High himself will establish her.’
The Lord will write in the register of the peoples:
    ‘This one was born in Zion.’

As they make music they will sing,
    ‘All my fountains are in you.’

Notas al pie

  1. Psalm 87:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 6.
  2. Psalm 87:4 A poetic name for Egypt
  3. Psalm 87:4 That is, the upper Nile region
  4. Psalm 87:4 Or ‘I will record concerning those who acknowledge me: / “This one was born in Zion.” / Hear this, Rahab and Babylon, / and you too, Philistia, Tyre and Cush.’

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 87

Psalmul 87

Al korahiţilor. Un psalm. Un cântec.

El i-a pus temelia în munţii cei sfinţi.
Domnul iubeşte porţile Sionului
    mai mult decât oricare altă locuinţă din Iacov.
Lucruri slăvite s-au spus despre tine,
    cetate a lui Dumnezeu!Sela
Voi aminti Rahabul[a] şi Babilonul
    ca fiind printre cei ce Mă cunosc
– chiar şi Filistia şi Tirul, alături de Cuş –
    şi voi zice: „Acesta a fost născut acolo!“

Cât despre Sion se va zice:
    „Acesta şi acela au fost născuţi în el.“
        şi Însuşi Cel Preaînalt îl va întări.
Domnul va scrie în registrul popoarelor:
    „Acesta s-a născut acolo.“Sela
Cântăreţii şi cei ce joacă spun:
    „Toate izvoarele mele sunt în tine!“

Notas al pie

  1. Psalmii 87:4 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)