New International Version - UK

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Hear me, Lord, and answer me,
    for I am poor and needy.
Guard my life, for I am faithful to you;
    save your servant who trusts in you.
You are my God; have mercy on me, Lord,
    for I call to you all day long.
Bring joy to your servant, Lord,
    for I put my trust in you.

You, Lord, are forgiving and good,
    abounding in love to all who call to you.
Hear my prayer, Lord;
    listen to my cry for mercy.
When I am in distress, I call to you,
    because you answer me.

Among the gods there is none like you, Lord;
    no deeds can compare with yours.
All the nations you have made
    will come and worship before you, Lord;
    they will bring glory to your name.
10 For you are great and do marvellous deeds;
    you alone are God.

11 Teach me your way, Lord,
    that I may rely on your faithfulness;
give me an undivided heart,
    that I may fear your name.
12 I will praise you, Lord my God, with all my heart;
    I will glorify your name for ever.
13 For great is your love towards me;
    you have delivered me from the depths,
    from the realm of the dead.

14 Arrogant foes are attacking me, O God;
    ruthless people are trying to kill me –
    they have no regard for you.
15 But you, Lord, are a compassionate and gracious God,
    slow to anger, abounding in love and faithfulness.
16 Turn to me and have mercy on me;
    show your strength on behalf of your servant;
save me, because I serve you
    just as my mother did.
17 Give me a sign of your goodness,
    that my enemies may see it and be put to shame,
    for you, Lord, have helped me and comforted me.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 86

En bøn om hjælp

1En bøn af David.

Bøj dig, Herre, og lyt til min bøn,
    jeg føler mig ydmyget og elendig.
Hjælp mig, for jeg er tro imod dig.
    Red mit liv, for jeg tjener dig.
        Du er min Gud, og jeg stoler på dig.
Vær mig nådig, Herre,
    jeg råber til dig dagen lang.
Gør din tjener glad, Herre,
    det er dig, der er min redning.
Herre, du er god og tilgiver gerne,
    du er tro mod alle, der stoler på dig.
Åh Gud, hør min bøn,
    lyt til mit råb om nåde.
Jeg kalder på dig i min nød,
    for jeg ved, du vil svare mig.

Ingen afguder kan måles med dig, Herre,
    ingen anden kan gøre det, du gør.
Alle folkeslag er skabt af dig,
    og de skal komme og bøje deres knæ
        for at ære og tilbede dig.
10 For du er almægtig og gør store undere,
    du alene er den sande Gud.

11 Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette,
    hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt.
12 Jeg vil prise dig af hele mit hjerte,
    jeg vil altid ære dig, min Herre og Gud.

13 Din trofasthed er stor,
    og du vil redde mig fra dødens gab.
14 Jeg angribes af brutale mænd, Herre,
    voldsmænd prøver at slå mig ihjel.
        De har ingen respekt for dig.
15 Men du er en barmhjertig og nådig Gud,
    tålmodig, god og trofast.
16 Vis mig din nåde
    og frels din ydmyge tjener.
17 Kom med et bevis på din godhed, Herre,
    så mine fjender ser det og bliver ydmyget,
        for du, Herre, vil beskytte og hjælpe mig.