New International Version - UK

Psalm 85

Psalm 85[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A psalm.

You, Lord, showed favour to your land;
    you restored the fortunes of Jacob.
You forgave the iniquity of your people
    and covered all their sins.[b]
You set aside all your wrath
    and turned from your fierce anger.

Restore us again, God our Saviour,
    and put away your displeasure towards us.
Will you be angry with us for ever?
    Will you prolong your anger through all generations?
Will you not revive us again,
    that your people may rejoice in you?
Show us your unfailing love, Lord,
    and grant us your salvation.

I will listen to what God the Lord says;
    he promises peace to his people, his faithful servants –
    but let them not turn to folly.
Surely his salvation is near those who fear him,
    that his glory may dwell in our land.

10 Love and faithfulness meet together;
    righteousness and peace kiss each other.
11 Faithfulness springs forth from the earth,
    and righteousness looks down from heaven.
12 The Lord will indeed give what is good,
    and our land will yield its harvest.
13 Righteousness goes before him
    and prepares the way for his steps.

Notas al pie

  1. Psalm 85:1 In Hebrew texts 85:1-13 is numbered 85:2-14.
  2. Psalm 85:2 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.