New International Version - UK

Psalm 83

Psalm 83[a]

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not remain silent;
    do not turn a deaf ear,
    do not stand aloof, O God.
See how your enemies growl,
    how your foes rear their heads.
With cunning they conspire against your people;
    they plot against those you cherish.
‘Come,’ they say, ‘let us destroy them as a nation,
    so that Israel’s name is remembered no more.’

With one mind they plot together;
    they form an alliance against you –
the tents of Edom and the Ishmaelites,
    of Moab and the Hagrites,
Byblos, Ammon and Amalek,
    Philistia, with the people of Tyre.
Even Assyria has joined them
    to reinforce Lot’s descendants.[b]

Do to them as you did to Midian,
    as you did to Sisera and Jabin at the River Kishon,
10 who perished at Endor
    and became like dung on the ground.
11 Make their nobles like Oreb and Zeeb,
    all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 who said, ‘Let us take possession
    of the pasture-lands of God.’

13 Make them like tumble-weed, my God,
    like chaff before the wind.
14 As fire consumes the forest
    or a flame sets the mountains ablaze,
15 so pursue them with your tempest
    and terrify them with your storm.
16 Cover their faces with shame, Lord,
    so that they will seek your name.

17 May they ever be ashamed and dismayed;
    may they perish in disgrace.
18 Let them know that you, whose name is the Lord –
    that you alone are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:1 In Hebrew texts 83:1-18 is numbered 83:2-19.
  2. Psalm 83:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 83

Israels fjender

1En sang af Asaf.

Åh, Gud, sid ikke bare dér,
    vær ikke så passiv og tavs!
Hør, hvor dine fjender larmer.
    Se, hvor dine modstandere knejser.
De lægger snedige planer mod dit folk,
    udtænker ondt mod dem, du holder af.
„Lad os udslette hele folket,” siger de,
    „så Israel forsvinder totalt.”
De enes om en plan
    og slutter pagt imod dig,
beduiner fra Edom og Moab,
    ishmaelitter sammen med hagritter,
geballitter, ammonitter og amalekitter,
    filistre og folk fra Tyrus.
Selv Assyrien har sluttet sig til dem,
    de støtter nu Lots efterkommere.
10 Gør med dem, som du gjorde med midjanitterne.
    Du slog jo Sisera og Jabin ved Kishonfloden,[a]
11 de blev tilintetgjort ved En-Dor,
    deres kroppe rådnede på slagmarken.
12 Lad det gå deres ledere som Oreb og Ze’eb,
    deres fyrster som Zeba og Zalmunna.
13 De sagde: „Lad os erobre Guds græsgange
    og gøre dem til vores!”
14 Min Gud, lad dem blive som visne tidsler,
    som avner, der flyver bort i vinden.
15 Som ild, der æder sig gennem skoven,
    som flammer, der sætter bjerge i brand,
16 skal dit stormvejr forfølge dem,
    din hvirvelvind forfærde dem.
17 Lad dem blive ydmyget så dybt,
    at de forstår, hvem du er, Herre.
18 Gør dem skamfulde og skrækslagne,
    lad dem få en frygtelig død.
19 Vis dem, at du er Herren, den Almægtige,
    som hersker over hele jorden.

Notas al pie

  1. 83,10 Se Dommerbogen 4-8.