New International Version - UK

Psalm 72

Psalm 72

Of Solomon.

Endow the king with your justice, O God,
    the royal son with your righteousness.
May he judge your people in righteousness,
    your afflicted ones with justice.

May the mountains bring prosperity to the people,
    the hills the fruit of righteousness.
May he defend the afflicted among the people
    and save the children of the needy;
    may he crush the oppressor.
May he endure[a] as long as the sun,
    as long as the moon, through all generations.
May he be like rain falling on a mown field,
    like showers watering the earth.
In his days may the righteous flourish
    and prosperity abound till the moon is no more.

May he rule from sea to sea
    and from the River[b] to the ends of the earth.
May the desert tribes bow before him
    and his enemies lick the dust.
10 May the kings of Tarshish and of distant shores
    bring tribute to him.
May the kings of Sheba and Seba
    present him with gifts.
11 May all kings bow down to him
    and all nations serve him.

12 For he will deliver the needy who cry out,
    the afflicted who have no one to help.
13 He will take pity on the weak and the needy
    and save the needy from death.
14 He will rescue them from oppression and violence,
    for precious is their blood in his sight.

15 Long may he live!
    May gold from Sheba be given to him.
May people ever pray for him
    and bless him all day long.
16 May corn abound throughout the land;
    on the tops of the hills may it sway.
May the crops flourish like Lebanon
    and thrive[c] like the grass of the field.
17 May his name endure for ever;
    may it continue as long as the sun.

Then all nations will be blessed through him,[d]
    and they will call him blessed.

18 Praise be to the Lord God, the God of Israel,
    who alone does marvellous deeds.
19 Praise be to his glorious name for ever;
    may the whole earth be filled with his glory.
Amen and Amen.

20 This concludes the prayers of David son of Jesse.

Notas al pie

 1. Psalm 72:5 Septuagint; Hebrew You will be feared
 2. Psalm 72:8 That is, the Euphrates
 3. Psalm 72:16 Probable reading of the original Hebrew text; Masoretic Text Lebanon, / from the city
 4. Psalm 72:17 Or will use his name in blessings (see Gen. 48:20)

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

 1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
 2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
 3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
 4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
 5. Psalmii 72:8 Eufratul
 6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
 7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
 8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
 9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
 10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui