New International Version - UK

Psalm 7

Psalm 7[a]

A shiggaion[b] of David, which he sang to the Lord concerning Cush, a Benjaminite.

Lord my God, I take refuge in you;
    save and deliver me from all who pursue me,
or they will tear me apart like a lion
    and rip me to pieces with no one to rescue me.

Lord my God, if I have done this
    and there is guilt on my hands –
if I have repaid my ally with evil
    or without cause have robbed my foe –
then let my enemy pursue and overtake me;
    let him trample my life to the ground
    and make me sleep in the dust.[c]

Arise, Lord, in your anger;
    rise up against the rage of my enemies.
    Awake, my God; decree justice.
Let the assembled peoples gather round you,
    while you sit enthroned over them on high.
    Let the Lord judge the peoples.
Vindicate me, Lord, according to my righteousness,
    according to my integrity, O Most High.
Bring to an end the violence of the wicked
    and make the righteous secure –
you, the righteous God
    who probes minds and hearts.

10 My shield[d] is God Most High,
    who saves the upright in heart.
11 God is a righteous judge,
    a God who displays his wrath every day.
12 If he does not relent,
    he[e] will sharpen his sword;
    he will bend and string his bow.
13 He has prepared his deadly weapons;
    he makes ready his flaming arrows.

14 Whoever is pregnant with evil
    conceives trouble and gives birth to disillusionment.
15 Whoever digs a hole and scoops it out
    falls into the pit they have made.
16 The trouble they cause recoils on them;
    their violence comes down on their own heads.

17 I will give thanks to the Lord because of his righteousness;
    I will sing the praises of the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. Psalm 7:1 In Hebrew texts 7:1-17 is numbered 7:2-18.
  2. Psalm 7:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 7:5 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.
  4. Psalm 7:10 Or sovereign
  5. Psalm 7:12 Or If anyone does not repent, / God

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 7

Psalmul 7

Un şiggaion[a] al lui David, pe care el l-a cântat Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea!
    Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,
ca să nu mă sfâşie ca un leu,
    să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva,
    dacă este fărădelege pe mâinile mele,
dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,
    dacă mi-am jefuit duşmanul pe nedrept,
atunci fie ca duşmanul să mă urmărească
    şi să mă ajungă,
să-mi calce viaţa în picioare
    şi să-mi culce slava în ţărână!Sela
Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta,
    scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei,
        trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!
Adunarea popoarelor să Te înconjoare;
    stăpâneşte asupra ei din înălţime!
        Să judece Domnul noroadele!
Judecă-mă, Doamne, şi pe mine;
    fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte[b]!
Opreşte răutatea celor răi
    şi întăreşte-l pe cel drept,
Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii,
    Dumnezeule drept!

10 Scutul meu este Dumnezeu,
    Mântuitorul celor cu inima cinstită.
11 Dumnezeu este un judecător drept,
    Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.
12 Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,
    El Îşi ascute sabia,
        Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.
13 Lui[c] îi pregăteşte armele morţii,
    săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14 Iată-l pe cel ce naşte răutate,
    zămisleşte necazul
        şi dă naştere înşelăciunii!
15 Sapă o groapă, o adânceşte
    şi cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.
16 Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său
    şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17 Eu voi aduce mulţumiri Domnului pentru dreptatea Lui
    şi voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Notas al pie

  1. Psalmii 7:1 Titlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1)
  2. Psalmii 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus şi cu: peste mine
  3. Psalmii 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăieşte, fie la arc