New International Version - UK

Psalm 66

Psalm 66

For the director of music. A song. A psalm.

Shout for joy to God, all the earth!
    Sing the glory of his name;
    make his praise glorious.
Say to God, ‘How awesome are your deeds!
    So great is your power
    that your enemies cringe before you.
All the earth bows down to you;
    they sing praise to you,
    they sing the praises of your name.’[a]

Come and see what God has done,
    his awesome deeds for mankind!
He turned the sea into dry land,
    they passed through the waters on foot –
    come, let us rejoice in him.
He rules for ever by his power,
    his eyes watch the nations –
    let not the rebellious rise up against him.

Praise our God, all peoples,
    let the sound of his praise be heard;
he has preserved our lives
    and kept our feet from slipping.
10 For you, God, tested us;
    you refined us like silver.
11 You brought us into prison
    and laid burdens on our backs.
12 You let people ride over our heads;
    we went through fire and water,
    but you brought us to a place of abundance.

13 I will come to your temple with burnt offerings
    and fulfil my vows to you –
14 vows my lips promised and my mouth spoke
    when I was in trouble.
15 I will sacrifice fat animals to you
    and an offering of rams;
    I will offer bulls and goats.

16 Come and hear, all you who fear God;
    let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth;
    his praise was on my tongue.
18 If I had cherished sin in my heart,
    the Lord would not have listened;
19 but God has surely listened
    and has heard my prayer.
20 Praise be to God,
    who has not rejected my prayer
    or withheld his love from me!

Notas al pie

  1. Psalm 66:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 7 and 15.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 66

Psalmul 66

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului[a]!
    Cântaţi slava Numelui Său,
        măriţi slava Lui prin laudele voastre!
Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“
    Tăria Ta este atât de mare, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
Tot pământul să Ţi se închine
    şi să-Ţi cânte,
        să-Ţi cânte Numele!Sela
Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu,
    înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
El a schimbat marea în uscat
    de au traversat râul cu piciorul!
        Deci să ne bucurăm în El!
El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie,
    ochii Săi supraveghează neamurile:
        fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui!Sela
Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    daţi glas laudei Sale!
El ne aşază sufletul printre cei vii
    şi nu lasă să ni se clatine piciorul.
10 Dumnezeule, Tu ne încerci
    şi ne purifici precum se purifică argintul.
11 Ne-ai făcut să intrăm în mreajă,
    ne-ai pus poveri pe spate.
12 Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;
    am trecut prin foc şi prin apă,
        dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13 De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot,
    şi-mi voi împlini jurămintele,
14 jurăminte pe care buzele mele le-au promis
    şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.
15 Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot
    şi o ofrandă de berbeci;
        voi aduce viţei şi ţapi.Sela
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,
    şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17 Către El a strigat gura mea
    şi lauda Lui a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi văzut răutate în inima mea,
    nu m-ar fi ascultat Stăpânul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr,
    a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
    Care nu mi-a respins rugăciunea
        şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 66:1 Lit.: întregul pământ