New International Version - UK

Psalm 64

Psalm 64[a]

For the director of music. A psalm of David.

Hear me, my God, as I voice my complaint;
    protect my life from the threat of the enemy.

Hide me from the conspiracy of the wicked,
    from the plots of evildoers.
They sharpen their tongues like swords
    and aim cruel words like deadly arrows.
They shoot from ambush at the innocent;
    they shoot suddenly, without fear.

They encourage each other in evil plans,
    they talk about hiding their snares;
    they say, ‘Who will see it?’[b]
They plot injustice and say,
    ‘We have devised a perfect plan!’
    Surely the human mind and heart are cunning.

But God will shoot them with his arrows;
    they will suddenly be struck down.
He will turn their own tongues against them
    and bring them to ruin;
    all who see them will shake their heads in scorn.
All people will fear;
    they will proclaim the works of God
    and ponder what he has done.

10 The righteous will rejoice in the Lord
    and take refuge in him;
    all the upright in heart will glory in him!

Notas al pie

  1. Psalm 64:1 In Hebrew texts 64:1-10 is numbered 64:2-11.
  2. Psalm 64:5 Or us

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 64

Psalmul 64

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele!
    Păzeşte-mă de ameninţarea duşmanului!
Fereşte-mă de sfatul celor răi,
    de gloata celor ce săvârşesc răul,
de cei care îşi ascut limba drept sabie,
    care pregătesc cuvinte amare drept săgeţi,
ca să tragă pe ascuns asupra celui nevinovat,
    să tragă pe neaşteptate şi fără să se teamă.

Se îmbărbătează în răutatea lor,
    îşi plănuiesc cum să ascundă curse,
        zicând: „Cine ne[a] va vedea?“
Pun la cale nedreptăţi,
    zicând: „Am isprăvit planul ascuns!“
        Lăuntrul fiecăruia şi inima le sunt de nepătruns.

Însă Dumnezeu trage pe neaşteptate săgeţi asupra lor
    şi sunt loviţi.
Propria lor limbă i-a adus la ruină,
    aşa încât toţi cei care-i văd clatină din cap.

Toţi oamenii se înfricoşează,
    mărturisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu
        şi-I recunosc lucrarea.
10 Să se bucure cel drept în Domnul şi să se adăpostească la El!
    Să se laude cu El toţi cei cu inima cinstită.

Notas al pie

  1. Psalmii 64:5 Sau: le