New International Version - UK

Psalm 47

Psalm 47[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A psalm.

Clap your hands, all you nations;
    shout to God with cries of joy.

For the Lord Most High is awesome,
    the great King over all the earth.
He subdued nations under us,
    peoples under our feet.
He chose our inheritance for us,
    the pride of Jacob, whom he loved.[b]

God has ascended amid shouts of joy,
    the Lord amid the sounding of trumpets.
Sing praises to God, sing praises;
    sing praises to our King, sing praises.
For God is the King of all the earth;
    sing to him a psalm of praise.

God reigns over the nations;
    God is seated on his holy throne.
The nobles of the nations assemble
    as the people of the God of Abraham,
for the kings[c] of the earth belong to God;
    he is greatly exalted.

Notas al pie

  1. Psalm 47:1 In Hebrew texts 47:1-9 is numbered 47:2-10.
  2. Psalm 47:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.
  3. Psalm 47:9 Or shields

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 47

Psalmul 47

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Bateţi din palme, toate popoarele!
    Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător;
    El este Mare Împărat peste întreg pământul!
El ne supune popoarele
    şi pune sub picioarele noastre neamurile.
El ne alege moştenirea,
    mândria lui Iacov, pe care l-a iubit.Sela
Dumnezeu s-a înălţat în mijlocul strigătelor de biruinţă,
    Domnul s-a înălţat în sunet de corn.
Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi!
    Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
Dumnezeu este împăratul întregului pământ:
    cântaţi-I un maschil[a]!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
    Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt!
Nobilii popoarelor se adună
    împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam,
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile[b] pământului!
    El este preaînălţat!

Notas al pie

  1. Psalmii 47:7 Vezi Ps. 32 Titlu
  2. Psalmii 47:9 Sau: regii