New International Version - UK

Psalm 42

Book II

Psalms 42 – 72

Psalm 42[a][b]

For the director of music. A maskil[c] of the Sons of Korah.

As the deer pants for streams of water,
    so my soul pants for you, my God.
My soul thirsts for God, for the living God.
    When can I go and meet with God?
My tears have been my food
    day and night,
while people say to me all day long,
    ‘Where is your God?’
These things I remember
    as I pour out my soul:
how I used to go to the house of God
    under the protection of the Mighty One[d]
with shouts of joy and praise
    among the festive throng.

Why, my soul, are you downcast?
    Why so disturbed within me?
Put your hope in God,
    for I will yet praise him,
    my Saviour and my God.

My soul is downcast within me;
    therefore I will remember you
from the land of the Jordan,
    the heights of Hermon – from Mount Mizar.
Deep calls to deep
    in the roar of your waterfalls;
all your waves and breakers
    have swept over me.

By day the Lord directs his love,
    at night his song is with me –
    a prayer to the God of my life.

I say to God my Rock,
    ‘Why have you forgotten me?
Why must I go about mourning,
    oppressed by the enemy?’
10 My bones suffer mortal agony
    as my foes taunt me,
saying to me all day long,
    ‘Where is your God?’

11 Why, my soul, are you downcast?
    Why so disturbed within me?
Put your hope in God,
    for I will yet praise him,
    my Saviour and my God.

Notas al pie

  1. Psalm 42:1 In many Hebrew manuscripts Psalms 42 and 43 constitute one psalm.
  2. Psalm 42:1 In Hebrew texts 42:1-11 is numbered 42:2-12.
  3. Psalm 42:1 Title: Probably a literary or musical term
  4. Psalm 42:4 See Septuagint and Syriac; the meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 42

CARTEA A DOUA

Psalmul 42[a]

Pentru dirijor. Un maschil[b] al korahiţilor.

Cum tânjeşte cerbul
    după izvoarele de apă,
aşa tânjeşte sufletul meu
    după Tine, Dumnezeule!
Sufletul meu însetează după Dumnezeu,
    după Dumnezeul cel Viu!
Când voi putea veni să mă înfăţişez
    înaintea lui Dumnezeu?
Lacrimile-mi sunt hrană
    zi şi noapte,
când mi se spune fără încetare:
    „Unde este Dumnezeul tău?“
Mi se întristează sufletul
    când îmi aduc aminte
cum treceam prin mulţime,
    conducând procesiunea către Casa lui Dumnezeu,
în mijlocul strigătelor de bucurie şi de mulţumire
    ale mulţimii aflată în sărbătoare.

Suflete al meu, de ce te mâhneşti
    şi gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda
    pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu!

Sufletul meu[c] se mâhneşte înăuntrul meu;
    de aceea îmi amintesc de Tine,
din ţara Iordanului, înălţimile Hermonului,
    din muntele Miţar.
La vuietul cascadelor Tale,
    un adânc cheamă un alt adânc.
Toate valurile şi talazurile Tale
    au trecut peste mine.

Ziua, Domnul îmi face parte de îndurarea Sa,
    iar noaptea am cu mine cântarea Lui
        şi rugăciunea către Dumnezeul vieţii mele.

Îi zic lui Dumnezeu, Stânca mea:
    „De ce m-ai uitat?
De ce trebuie să umblu întristat,
    asuprit de duşman?“
10 Ca zdrobirea oaselor
    este batjocura prigonitorilor mei,
când îmi zic mereu:
    „Unde este Dumnezeul tău?“

11 Suflete al meu, de ce te mâhneşti
    şi de ce gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda,
    pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu!

Notas al pie

  1. Psalmii 42:1 În multe mss TM Ps. 42 şi 43 alcătuiesc un singur psalm.
  2. Psalmii 42:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  3. Psalmii 42:6 Câteva mss TM, LXX, Siriacă (vezi v. 11); cele mai multe mss TM: Îl voi lăuda / pentru izbăvirile prezenţei Sale. Dumnezeul meu, sufletul meu