New International Version - UK

Psalm 41

Psalm 41[a]

For the director of music. A psalm of David.

Blessed are those who have regard for the weak;
    the Lord delivers them in times of trouble.
The Lord protects and preserves them –
    they are counted among the blessed in the land –
    he does not give them over to the desire of their foes.
The Lord sustains them on their sick-bed
    and restores them from their bed of illness.

I said, ‘Have mercy on me, Lord;
    heal me, for I have sinned against you.’
My enemies say of me in malice,
    ‘When will he die and his name perish?’
When one of them comes to see me,
    he speaks falsely, while his heart gathers slander;
    then he goes out and spreads it around.

All my enemies whisper together against me;
    they imagine the worst for me, saying,
‘A vile disease has afflicted him;
    he will never get up from the place where he lies.’
Even my close friend,
    someone I trusted,
one who shared my bread,
    has turned[b] against me.

10 But may you have mercy on me, Lord;
    raise me up, that I may repay them.
11 I know that you are pleased with me,
    for my enemy does not triumph over me.
12 Because of my integrity you uphold me
    and set me in your presence for ever.

13 Praise be to the Lord, the God of Israel,
    from everlasting to everlasting.
Amen and Amen.

Notas al pie

  1. Psalm 41:1 In Hebrew texts 41:1-13 is numbered 41:2-14.
  2. Psalm 41:9 Hebrew has lifted up his heel

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac[a],
    căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.
Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă,
îl va binecuvânta în ţară
    şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.
Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă,
    iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“
    Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!
Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând:
    „Când va muri şi-i va pieri numele?“
Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,
    grăieşte făţarnic[b], în timp ce inima lui adună duşmănie
        pe care o împrăştie când iese afară.
Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea
    şi gândesc ce e mai rău pentru mine.
„O boală necruţătoare l-a atins!
    Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“
Chiar şi prietenul apropiat în care m-am încrezut,
    cel ce mănâncă pâinea mea,
        şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne, ai milă de mine!
    Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!
11 Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine
    prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.
12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea
    şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie.
        Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: şi de cel sărman
  2. Psalmii 41:6 Sau: nimicuri