New International Version - UK

Psalm 33

Psalm 33

Sing joyfully to the Lord, you righteous;
    it is fitting for the upright to praise him.
Praise the Lord with the harp;
    make music to him on the ten-stringed lyre.
Sing to him a new song;
    play skilfully, and shout for joy.

For the word of the Lord is right and true;
    he is faithful in all he does.
The Lord loves righteousness and justice;
    the earth is full of his unfailing love.

By the word of the Lord the heavens were made,
    their starry host by the breath of his mouth.
He gathers the waters of the sea into jars;[a]
    he puts the deep into storehouses.
Let all the earth fear the Lord;
    let all the people of the world revere him.
For he spoke, and it came to be;
    he commanded, and it stood firm.

10 The Lord foils the plans of the nations;
    he thwarts the purposes of the peoples.
11 But the plans of the Lord stand firm for ever,
    the purposes of his heart through all generations.

12 Blessed is the nation whose God is the Lord,
    the people he chose for his inheritance.
13 From heaven the Lord looks down
    and sees all mankind;
14 from his dwelling-place he watches
    all who live on earth –
15 he who forms the hearts of all,
    who considers everything they do.

16 No king is saved by the size of his army;
    no warrior escapes by his great strength.
17 A horse is a vain hope for deliverance;
    despite all its great strength it cannot save.
18 But the eyes of the Lord are on those who fear him,
    on those whose hope is in his unfailing love,
19 to deliver them from death
    and keep them alive in famine.

20 We wait in hope for the Lord;
    he is our help and our shield.
21 In him our hearts rejoice,
    for we trust in his holy name.
22 May your unfailing love be with us, Lord,
    even as we put our hope in you.

Notas al pie

  1. Psalm 33:7 Or sea as into a heap

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 33

Psalmul 33

Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul,
    căci lauda se potriveşte celor integri!
Lăudaţi-L pe Domnul din liră,
    cântaţi-I din harfa cu zece corzi!
Cântaţi-I un cântec nou,
    sunaţi frumos din corzi şi strigaţi de bucurie!

Cuvântul Domnului este drept
    şi toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioşia Sa.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
    îndurarea Domnului umple pământul.
Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului
    şi toată oştirea lor – prin suflarea gurii Sale.
El strânge apele mării într-o grămadă,
    pune adâncurile[a] în cămări.

Să se teamă de Domnul, toţi cei de pe pământ!
    Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!
Căci El zice şi ce zice ia fiinţă!
    El porunceşte şi ce porunceşte rămâne în picioare!
10 Domnul împiedică hotărârile neamurilor
    şi zădărniceşte planurile popoarelor,
11 dar hotărârile Domnului rămân pe vecie,
    şi planurile inimii Sale dăinuiesc din generaţie în generaţie.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
    poporul pe care Şi l-a ales drept moştenire!
13 Domnul priveşte din ceruri,
    se uită la toţi fiii oamenilor.
14 Din lăcaşul Locuinţei Sale,
    El priveşte spre toţi locuitorii pământului.
15 El, Care a întocmit sufletul tuturor,
    ia aminte la toate faptele acestora.

16 Regele nu este izbăvit prin mărimea oştirii lui,
    nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.
17 Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare
    şi toată vlaga lui nu poate izbăvi.
18 Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El
    şi asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,
19 ca să le scape sufletul de la moarte
    şi să-i ţină în viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletele noastre tânjesc după Domnul!
    El este ajutorul şi scutul nostru,
21 căci în El se bucură inimile noastre,
    fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
    pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 33:7 Cu referire la apele adânci