New International Version - UK

Psalm 32

Psalm 32

Of David. A maskil.[a]

Blessed is the one
    whose transgressions are forgiven,
    whose sins are covered.
Blessed is the one
    whose sin the Lord does not count against them
    and in whose spirit is no deceit.

When I kept silent,
    my bones wasted away
    through my groaning all day long.
For day and night
    your hand was heavy on me;
my strength was sapped
    as in the heat of summer.[b]

Then I acknowledged my sin to you
    and did not cover up my iniquity.
I said, ‘I will confess
    my transgressions to the Lord.’
And you forgave
    the guilt of my sin.

Therefore let all the faithful pray to you
    while you may be found;
surely the rising of the mighty waters
    will not reach them.
You are my hiding-place;
    you will protect me from trouble
    and surround me with songs of deliverance.

I will instruct you and teach you in the way you should go;
    I will counsel you with my loving eye on you.
Do not be like the horse or the mule,
    which have no understanding
but must be controlled by bit and bridle
    or they will not come to you.
10 Many are the woes of the wicked,
    but the Lord’s unfailing love
    surrounds the one who trusts in him.

11 Rejoice in the Lord and be glad, you righteous;
    sing, all you who are upright in heart!

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Title: Probably a literary or musical term
  2. Psalm 32:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 5 and 7.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 32

Psalmul 32

Al lui David. Un maschil[a].

Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată,
    de cel al cărui păcat este acoperit!
Ferice de omul
    căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina
        şi în duhul căruia nu există înşelăciune!

Când tăceam, mi se uscau oasele
    din pricina gemetelor mele necurmate.
Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea;
    vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică.Sela
Atunci mi-am mărturisit păcatul
    şi nu Ţi-am ascuns vina mea.
Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“,
    şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul.Sela.
De aceea fiecare credincios să Ţi se roage
    câtă vreme mai poţi fi găsit,
iar când apele vor fi mari,
    pe el nu-l vor atinge.
Tu eşti un adăpost pentru mine!
    Tu mă vei păzi de necaz,
        înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!Sela
„Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi;
    te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta.
Nu fi[b] ca un cal sau ca un catâr
    fără discernământ,
care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală
    se apropie de tine!“
10 De multe dureri are parte cel rău,
    dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare.

11 Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi!
    Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!

Notas al pie

  1. Psalmii 32:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur; şi în Ps. 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 89 şi 142
  2. Psalmii 32:9 Ebr.: fiţi