New International Version - UK

Psalm 31

Psalm 31[a]

For the director of music. A psalm of David.

In you, Lord, I have taken refuge;
    let me never be put to shame;
    deliver me in your righteousness.
Turn your ear to me,
    come quickly to my rescue;
be my rock of refuge,
    a strong fortress to save me.
Since you are my rock and my fortress,
    for the sake of your name lead and guide me.
Keep me free from the trap that is set for me,
    for you are my refuge.
Into your hands I commit my spirit;
    deliver me, Lord, my faithful God.

I hate those who cling to worthless idols;
    as for me, I trust in the Lord.
I will be glad and rejoice in your love,
    for you saw my affliction
    and knew the anguish of my soul.
You have not given me into the hands of the enemy
    but have set my feet in a spacious place.

Be merciful to me, Lord, for I am in distress;
    my eyes grow weak with sorrow,
    my soul and body with grief.
10 My life is consumed by anguish
    and my years by groaning;
my strength fails because of my affliction,[b]
    and my bones grow weak.
11 Because of all my enemies,
    I am the utter contempt of my neighbours
and an object of dread to my closest friends –
    those who see me on the street flee from me.
12 I am forgotten as though I were dead;
    I have become like broken pottery.
13 For I hear many whispering,
    ‘Terror on every side!’
They conspire against me
    and plot to take my life.

14 But I trust in you, Lord;
    I say, ‘You are my God.’
15 My times are in your hands;
    deliver me from the hands of my enemies,
    from those who pursue me.
16 Let your face shine on your servant;
    save me in your unfailing love.
17 Let me not be put to shame, Lord,
    for I have cried out to you;
but let the wicked be put to shame
    and be silent in the realm of the dead.
18 Let their lying lips be silenced,
    for with pride and contempt
    they speak arrogantly against the righteous.

19 How abundant are the good things
    that you have stored up for those who fear you,
that you bestow in the sight of all,
    on those who take refuge in you.
20 In the shelter of your presence you hide them
    from all human intrigues;
you keep them safe in your dwelling
    from accusing tongues.

21 Praise be to the Lord,
    for he showed me the wonders of his love
    when I was in a city under siege.
22 In my alarm I said,
    ‘I am cut off from your sight!’
Yet you heard my cry for mercy
    when I called to you for help.

23 Love the Lord, all his faithful people!
    The Lord preserves those who are true to him,
    but the proud he pays back in full.
24 Be strong and take heart,
    all you who hope in the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 31:1 In Hebrew texts 31:1-24 is numbered 31:2-25.
  2. Psalm 31:10 Or guilt

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 31

Psalmul 31

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
        În dreptatea Ta, izbăveşte-mă!
Pleacă-Ţi urechea spre mine
    şi scapă-mă degrabă!
Fii pentru mine o stâncă de adăpost,
    o fortăreaţă trainică ca să pot fi izbăvit!
Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea.
    Condu-mă şi călăuzeşte-mă, din pricina Numelui Tău!
Scapă-mă de laţul care mi-a fost întins,
    căci Tu eşti fortăreaţa mea!
În mâinile Tale îmi încredinţez duhul!
    Tu m-ai izbăvit, Doamne, Dumnezeu al adevărului!

Urăsc pe cei ce se alipesc de idoli deşerţi,
    dar Eu mă încred în Domnul!
Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea Ta,
    fiindcă mi-ai văzut necazul
        şi ai cunoscut nenorocirea sufletului meu.
Tu nu m-ai dat pe mâna duşmanului,
    ci mi-ai aşezat picioarele într-un loc larg.

Doamne, ai milă de mine, căci sunt în strâmtorare!
    De atâta întristare mi se topesc ochii,
        sufletul şi pântecele.
10 Îmi sfârşesc viaţa în durere
    şi anii în întristare.
    Puterea îmi este sleită din pricina vinii mele,
        iar oasele mi se topesc.
11 Din pricina tuturor potrivnicilor mei
    am ajuns să fiu făcut de ruşine;
am ajuns de groază pentru vecinii mei,
    o spaimă pentru cunoscuţii mei.
Cei ce mă văd pe uliţă
    fug de mine.
12 Sunt uitat de inimi ca şi cum aş fi mort;
    am ajuns ca un vas spart.
13 Aud şuşoteala multora – peste tot este numai teroare!
    Ei se sfătuiesc împotriva mea,
        plănuind să-mi ia viaţa.

14 Dar eu mă-ncred în Tine, Doamne,
    şi mărturisesc: „Tu eşti Dumnezeul meu!“
15 Destinul meu este în mâna Ta;
    izbăveşte-mă din mâna duşmanilor şi a prigonitorilor mei!
16 Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău,
    mântuieşte-mă în îndurarea Ta!
17 Nu lăsa să fiu dat de ruşine, Doamne,
    căci la Tine strig după ajutor,
ci fă să fie daţi de ruşine cei răi;
    să fie reduşi la tăcere în Locuinţa Morţilor!
18 Să fie amuţite buzele mincinoase,
    care vorbesc cu obrăznicie, cu mândrie şi dispreţ împotriva celui drept.

19 Cât de mare este bunătatea Ta,
    pe care ai păstrat-o pentru cei ce se tem de Tine,
pe care ai arătat-o celor ce se încred în Tine,
    sub privirea oamenilor!
20 Tu-i ascunzi la adăpostul feţei Tale
    de uneltirile oamenilor;
îi tăinuieşti în Coliba Ta
    de limbile gâlcevitoare.

21 Binecuvântat să fie Domnul,
    căci minunată I-a fost îndurarea faţă de mine
        când eram într-o cetate asediată!
22 M-am pripit când am zis:
    „Sunt izgonit dinaintea Ta!“
Într-adevăr, Tu ai ascultat glasul rugăminţilor mele,
    când am strigat către Tine.

23 Iubiţi-L pe Domnul, toţi sfinţii Lui,
    căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi,
        dar celor ce se poartă cu mândrie le dă ce li se cuvine!
24 Fiţi tari şi încurajaţi-vă inimile,
    toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!