New International Version - UK

Psalm 27

Psalm 27

Of David.

The Lord is my light and my salvation –
    whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life –
    of whom shall I be afraid?

When the wicked advance against me
    to devour[a] me,
it is my enemies and my foes
    who will stumble and fall.
Though an army besiege me,
    my heart will not fear;
though war break out against me,
    even then I will be confident.

One thing I ask from the Lord,
    this only do I seek:
that I may dwell in the house of the Lord
    all the days of my life,
to gaze on the beauty of the Lord
    and to seek him in his temple.
For in the day of trouble
    he will keep me safe in his dwelling;
he will hide me in the shelter of his sacred tent
    and set me high upon a rock.

Then my head will be exalted
    above the enemies who surround me;
at his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy;
    I will sing and make music to the Lord.

Hear my voice when I call, Lord;
    be merciful to me and answer me.
My heart says of you, ‘Seek his face!’
    Your face, Lord, I will seek.
Do not hide your face from me,
    do not turn your servant away in anger;
    you have been my helper.
Do not reject me or forsake me,
    God my Saviour.
10 Though my father and mother forsake me,
    the Lord will receive me.
11 Teach me your way, Lord;
    lead me in a straight path
    because of my oppressors.
12 Do not hand me over to the desire of my foes,
    for false witnesses rise up against me,
    spouting malicious accusations.

13 I remain confident of this:
    I will see the goodness of the Lord
    in the land of the living.
14 Wait for the Lord;
    be strong and take heart
    and wait for the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 27:2 Or slander

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 27

Psalmul 27

Al lui David

Domnul este lumina şi mântuirea mea;
    de cine să mă tem?
Domnul este refugiul vieţii mele;
    de cine să-mi fie frică?

Când se apropie răufăcătorii de mine
    ca să-mi devoreze carnea,
tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,
    se poticnesc şi cad.
Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea,
    inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar porni război împotriva mea,
    chiar şi atunci aş fi încrezător.

Un singur lucru cer de la Domnul
    şi-l caut cu stăruinţă:
să locuiesc în Casa Domnului
    în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
    şi să-L caut în Templul Lui,
căci El mă va tăinui în Coliba Sa
    în ziua cea rea,
mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său
    şi mă va înălţa pe o stâncă.
Deja mi se înalţă capul
    deasupra duşmanilor care mă împresoară;
de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiţă,
    voi cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul.

Doamne, ascultă-mi glasul când Te chem,
    îndură-te de mine şi răspunde-mi!
Inima îmi spune din partea Ta:
    „Caută faţa Mea!“[a]
Doamne, faţa Ta o caut!
    Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
    Tu eşti ajutorul meu!
Nu mă da uitării şi nu mă părăsi,
    Dumnezeul mântuirii mele!
10 Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi,
    Domnul m-ar primi.[b]
11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    condu-mă pe cărarea cea netedă,
        din pricina duşmanilor mei!
12 Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmaşilor mei,
    căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi
        care suflă numai violenţă.

13 Eu încă mai cred un lucru:
    că voi vedea bunătatea Domnului
        pe pământul celor vii!
14 Nădăjduieşte în Domnul!
    Fii tare şi încurajează-ţi inima!
        Nădăjduieşte în Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 27:8 Sau: Ţie, inima mea, el îţi spune: / „Caută faţa Mea!“
  2. Psalmii 27:10 Sau: deşi tatăl meu şi mama mea m-au abandonat, / Domnul mă primeşte.