New International Version - UK

Psalm 26

Psalm 26

Of David.

Vindicate me, Lord,
    for I have led a blameless life;
I have trusted in the Lord
    and have not faltered.
Test me, Lord, and try me,
    examine my heart and my mind;
for I have always been mindful of your unfailing love
    and have lived in reliance on your faithfulness.

I do not sit with the deceitful,
    nor do I associate with hypocrites.
I abhor the assembly of evildoers
    and refuse to sit with the wicked.
I wash my hands in innocence,
    and go about your altar, Lord,
proclaiming aloud your praise
    and telling of all your wonderful deeds.

Lord, I love the house where you live,
    the place where your glory dwells.
Do not take away my soul along with sinners,
    my life with those who are bloodthirsty,
10 in whose hands are wicked schemes,
    whose right hands are full of bribes.
11 I lead a blameless life;
    deliver me and be merciful to me.

12 My feet stand on level ground;
    in the great congregation I will praise the Lord.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 26

Psalm 26

En oskyldig mans bön

1Av David.

Skaffa mig rätt, Herre,

för jag har levt ett klanderfritt liv.

Jag har förtröstat på Herren

utan att vackla.

2Sätt mig på prov, Herre,

utforska mig, granska hela mitt innersta!

3För jag har din nåd inför mina ögon

och din sanning som förebild.

4Jag sitter inte tillsammans med lögnare

och håller inte ihop med hycklare.

5Jag hatar de ondas samlingar

och vägrar att sitta hos de gudlösa.

6Jag tvättar mina händer i oskuld

och går runt ditt altare, Herre.

7Jag höjer min röst till tacksägelse

och förkunnar alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning, ditt hus,

platsen där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,

låt mig inte dö som de blodtörstiga,

10som har båda händerna fulla med onda planer

och högra handen med mutor.

11Men jag lever ett klanderfritt liv.

Befria mig och visa nåd!

12Jag står på fast grund,

och i församlingarna vill jag prisa Herren.