New International Version - UK

Psalm 26

Psalm 26

Of David.

Vindicate me, Lord,
    for I have led a blameless life;
I have trusted in the Lord
    and have not faltered.
Test me, Lord, and try me,
    examine my heart and my mind;
for I have always been mindful of your unfailing love
    and have lived in reliance on your faithfulness.

I do not sit with the deceitful,
    nor do I associate with hypocrites.
I abhor the assembly of evildoers
    and refuse to sit with the wicked.
I wash my hands in innocence,
    and go about your altar, Lord,
proclaiming aloud your praise
    and telling of all your wonderful deeds.

Lord, I love the house where you live,
    the place where your glory dwells.
Do not take away my soul along with sinners,
    my life with those who are bloodthirsty,
10 in whose hands are wicked schemes,
    whose right hands are full of bribes.
11 I lead a blameless life;
    deliver me and be merciful to me.

12 My feet stand on level ground;
    in the great congregation I will praise the Lord.

Het Boek

Psalmen 26

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,
want ik ben onschuldig.
Ik vertrouwde op de Here
zonder uit mijn evenwicht te raken.
Stel mij maar op de proef, Here,
en ga na of er iets fout is.
Beoordeel mijn hele leven,
ja, ook mijn gedachten.
Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.
Ik ga mijn weg in uw waarheid.
Nooit zoek ik contact met slechte mensen
en de huichelaars mijd ik.
Ik wil niet omgaan met misdadigers
en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.
Ik was mijn handen in onschuld
en kom graag bij uw altaar, Here.
Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven
en vertel er over uw wonderen.
Here, ik houd zoveel van uw huis,
de plaats waar U Zelf immers woont!
Laat mij niet met de zondaars
en moordenaars verloren gaan.
10 Aan hun handen kleeft de misdaad
en zij nemen geschenken aan als verradersloon.
11 Niets van deze dingen heb ik gedaan,
verlos mij en toon mij uw genade.
12 Ik ben op het rechte pad.
Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.