New International Version - UK

Psalm 19

Psalm 19[a]

For the director of music. A psalm of David.

The heavens declare the glory of God;
    the skies proclaim the work of his hands.
Day after day they pour forth speech;
    night after night they reveal knowledge.
They have no speech, they use no words;
    no sound is heard from them.
Yet their voice[b] goes out into all the earth,
    their words to the ends of the world.
In the heavens God has pitched a tent for the sun.
    It is like a bridegroom coming out of his chamber,
    like a champion rejoicing to run his course.
It rises at one end of the heavens
    and makes its circuit to the other;
    nothing is deprived of its warmth.

The law of the Lord is perfect,
    refreshing the soul.
The statutes of the Lord are trustworthy,
    making wise the simple.
The precepts of the Lord are right,
    giving joy to the heart.
The commands of the Lord are radiant,
    giving light to the eyes.
The fear of the Lord is pure,
    enduring for ever.
The decrees of the Lord are firm,
    and all of them are righteous.

10 They are more precious than gold,
    than much pure gold;
they are sweeter than honey,
    than honey from the honeycomb.
11 By them your servant is warned;
    in keeping them there is great reward.
12 But who can discern their own errors?
    Forgive my hidden faults.
13 Keep your servant also from wilful sins;
    may they not rule over me.
Then I will be blameless,
    innocent of great transgression.

14 May these words of my mouth and this meditation of my heart
    be pleasing in your sight,
    Lord, my Rock and my Redeemer.

Notas al pie

  1. Psalm 19:1 In Hebrew texts 19:1-14 is numbered 19:2-15.
  2. Psalm 19:4 Septuagint, Jerome and Syriac; Hebrew measuring line

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 19

Psalmul 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Cerurile declară slava lui Dumnezeu
    şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.
O zi dă de ştire altei zile acest mesaj
    şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi,
dar fără vorbe şi fără cuvinte,
    fără să li se audă glasul.[a]
Mesajul[b] lor străbate întreg pământul
    şi cuvintele lor ajung până la marginile lumii.
În ceruri, El a întins un cort soarelui.
    Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,
        asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:
răsăritul lui este la un capăt al cerului
    şi roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui.
        Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!

Legea Domnului este desăvârşită;
    ea înviorează sufletul.
Mărturia Domnului este adevărată;
    ea înţelepţeşte pe cel neştiutor[c].
Orânduirile Domnului sunt drepte;
    ele îmi bucură inima.
Porunca Domnului este curată;
    ea dă lumină ochilor.
Frica de Domnul este curată;
    ea dăinuie veşnic.
Judecăţile Domnului sunt adevărate;
    ele se susţin una pe cealaltă.
10 Ele sunt mai preţioase decât aurul,
    decât mult aur curat,
sunt mai dulci decât mierea,
    decât picurul din faguri.
11 Chiar şi robul Tău este instruit din ele.
    Când le păzeşte, are o mare răsplată.

12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă?
    Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13 Păzeşte-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună ştiinţă[d],
    ca nu cumva aceasta să mă stăpânească!
Atunci voi fi integru,
    nevinovat de o mare nelegiuire.

14 Fie plăcute cuvintele gurii mele
    şi murmurul inimii mele înaintea Ta,
        Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!

Notas al pie

  1. Psalmii 19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX)
  2. Psalmii 19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie
  3. Psalmii 19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă
  4. Psalmii 19:13 Lit.: de insolenţă (obrăznicie, aroganţă), însă cu sensul dat în text, datorită contextului