New International Version - UK

Psalm 16

Psalm 16

A miktam[a] of David.

Keep me safe, my God,
    for in you I take refuge.

I say to the Lord, ‘You are my Lord;
    apart from you I have no good thing.’
I say of the holy people who are in the land,
    ‘They are the noble ones in whom is all my delight.’
Those who run after other gods will suffer more and more.
    I will not pour out libations of blood to such gods
    or take up their names on my lips.

Lord, you alone are my portion and my cup;
    you make my lot secure.
The boundary lines have fallen for me in pleasant places;
    surely I have a delightful inheritance.
I will praise the Lord, who counsels me;
    even at night my heart instructs me.
I keep my eyes always on the Lord.
    With him at my right hand, I shall not be shaken.

Therefore my heart is glad and my tongue rejoices;
    my body also will rest secure,
10 because you will not abandon me to the realm of the dead,
    nor will you let your faithful[b] one see decay.
11 You make known to me the path of life;
    you will fill me with joy in your presence,
    with eternal pleasures at your right hand.

Notas al pie

  1. Psalm 16:1 Title: Probably a literary or musical term
  2. Psalm 16:10 Or holy

Swedish Contemporary Bible

Psalms 16

Psalm 16

Herren som den frommes arv

1En inskrift[a] av David.

Skydda mig, Gud,

för till dig tar jag min tillflykt.

2Jag säger till Herren: ”Du är min Herre,

och allt mitt goda kommer från dig.”[b]

3Hos de heliga i landet, de härliga,

har jag all min glädje.

4De som jagar efter andra gudar

kommer att dra mer olycka över sig.

Jag tänker inte offra blodsoffer åt dem,

och jag vill inte ens uttala deras namn.

5Herren själv är min arvedel, min bägare.

Du bestämmer min del.

6Jag har fått mig tilldelad en underbar lott,

ja, ljuvlig är min arvedel.

7Jag vill lova Herren, som ger mig råd,

på natten förmanar mig mitt innersta.

8Jag har alltid Herren inför mig,

eftersom han står vid min sida vacklar jag inte.

9Därför är mitt hjärta fyllt av glädje,

och jag ropar ut mitt jubel,

också min kropp vilar i trygghet,

10för du ska inte lämna mig kvar i dödsriket,

eller låta din helige förmultna.

11Du visar mig vägen till livet,

du fyller mig med glädje inför dig,

med ljuvlighet vid din högra sida för alltid.

Notas al pie

  1. 16:1 Termens exakta innebörd i grundtexten är osäker.
  2. 16:2 Grundtextens verbform säger är osäker, liksom innebörden generellt i dessa verser.