New International Version - UK

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Lord, who may dwell in your sacred tent?
    Who may live on your holy mountain?

The one whose way of life is blameless,
    who does what is righteous,
    who speaks the truth from their heart;
whose tongue utters no slander,
    who does no wrong to a neighbour,
    and casts no slur on others;
who despises a vile person
    but honours those who fear the Lord;
who keeps an oath even when it hurts,
    and does not change their mind;
who lends money to the poor without interest;
    who does not accept a bribe against the innocent.

Whoever does these things
    will never be shaken.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 15

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!