New International Version - UK

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Lord, who may dwell in your sacred tent?
    Who may live on your holy mountain?

The one whose way of life is blameless,
    who does what is righteous,
    who speaks the truth from their heart;
whose tongue utters no slander,
    who does no wrong to a neighbour,
    and casts no slur on others;
who despises a vile person
    but honours those who fear the Lord;
who keeps an oath even when it hurts,
    and does not change their mind;
who lends money to the poor without interest;
    who does not accept a bribe against the innocent.

Whoever does these things
    will never be shaken.

Het Boek

Psalmen 15

1Een psalm van David.

Wie mag in uw huis wonen, Here?
Wie mag bij U zijn op uw heilige berg?
Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat
en altijd de waarheid spreekt.
Wie niet kwaadspreekt,
zijn naaste geen kwaad doet
en voorkomt dat een ander wordt belasterd.
Degene die alles wat zonde is, afwijst
en respect heeft voor wie God zoeken
en ontzag voor Hem hebben.
Als zo iemand in zijn eigen nadeel
een belofte heeft gedaan,
zal hij die toch nakomen.
Hij zal zijn geld niet misbruiken
voor woekerpraktijken
en zich niet laten omkopen
ten koste van onschuldigen.
Wie zo door het leven gaat,
kan op Gods bescherming rekenen.