New International Version - UK

Psalm 147

Psalm 147

Praise the Lord.[a]

How good it is to sing praises to our God,
    how pleasant and fitting to praise him!

The Lord builds up Jerusalem;
    he gathers the exiles of Israel.
He heals the broken-hearted
    and binds up their wounds.
He determines the number of the stars
    and calls them each by name.
Great is our Lord and mighty in power;
    his understanding has no limit.
The Lord sustains the humble
    but casts the wicked to the ground.

Sing to the Lord with grateful praise;
    make music to our God on the harp.

He covers the sky with clouds;
    he supplies the earth with rain
    and makes grass grow on the hills.
He provides food for the cattle
    and for the young ravens when they call.

10 His pleasure is not in the strength of the horse,
    nor his delight in the legs of the warrior;
11 the Lord delights in those who fear him,
    who put their hope in his unfailing love.

12 Extol the Lord, Jerusalem;
    praise your God, Zion.

13 He strengthens the bars of your gates
    and blesses your people within you.
14 He grants peace to your borders
    and satisfies you with the finest of wheat.

15 He sends his command to the earth;
    his word runs swiftly.
16 He spreads the snow like wool
    and scatters the frost like ashes.
17 He hurls down hail like pebbles.
    Who can withstand his icy blast?
18 He sends his word and melts them;
    he stirs up his breezes, and the waters flow.

19 He has revealed his word to Jacob,
    his laws and decrees to Israel.
20 He has done this for no other nation;
    they do not know his laws.[b]

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 147:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 20
  2. Psalm 147:20 Masoretic Text; Dead Sea Scrolls and Septuagint nation; / he has not made his laws known to them

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!