New International Version - UK

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Lord, hear my prayer,
    listen to my cry for mercy;
in your faithfulness and righteousness
    come to my relief.
Do not bring your servant into judgment,
    for no one living is righteous before you.
The enemy pursues me,
    he crushes me to the ground;
he makes me dwell in the darkness
    like those long dead.
So my spirit grows faint within me;
    my heart within me is dismayed.
I remember the days of long ago;
    I meditate on all your works
    and consider what your hands have done.
I spread out my hands to you;
    I thirst for you like a parched land.[a]

Answer me quickly, Lord;
    my spirit fails.
Do not hide your face from me
    or I will be like those who go down to the pit.
Let the morning bring me word of your unfailing love,
    for I have put my trust in you.
Show me the way I should go,
    for to you I entrust my life.
Rescue me from my enemies, Lord,
    for I hide myself in you.
10 Teach me to do your will,
    for you are my God;
may your good Spirit
    lead me on level ground.

11 For your name’s sake, Lord, preserve my life;
    in your righteousness, bring me out of trouble.
12 In your unfailing love, silence my enemies;
    destroy all my foes,
    for I am your servant.

Notas al pie

  1. Psalm 143:6 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 143

Psalmul 143

Un psalm al lui David

Doamne, ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea la ruga mea!
În credincioşia şi dreptatea Ta,
    răspunde-mi!
Nu intra la judecată cu robul Tău,
    căci nici un om viu nu-şi poate apăra dreptatea înaintea Ta!

Duşmanul mă prigoneşte,
    mă zdrobeşte de pământ,
mă face să locuiesc în întunecimi
    asemenea celor morţi demult.
Duhul îmi este sleit;
    inima îmi este tulburată înăuntrul meu.

Îmi aduc aminte de zilele de odinioară,
    cuget la toate lucrările Tale
        şi mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile Tale.
Îmi întind mâinile către Tine;
    sufletul meu însetează după Tine ca pământul uscat.Sela
Doamne, grăbeşte-Te să-mi răspunzi,
    căci duhul îmi este istovit!
Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
    ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă!
Fă-mă să aud dimineaţa despre îndurarea Ta,
    căci în Tine mă încred!
Fă-mi cunoscută calea pe care să merg,
    căci la Tine îmi înalţ sufletul!
Doamne, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    căci la Tine caut adăpost!
10 Învaţă-mă cum să-Ţi împlinesc voia,
    căci Tu eşti Dumnezeul meu!
Fie ca Duhul Tău cel bun
    să mă călăuzească prin locuri netede!

11 Din pricina Numelui Tău, Doamne, înviorează-mă!
    Din pricina dreptăţii Tale, scapă-mi sufletul din necaz!
12 Din pricina îndurării Tale isprăveşte cu duşmanii mei
    Şi nimiceşte toţi prigonitorii sufletului meu,
        căci eu sunt robul Tău!