New International Version - UK

Psalm 140

Psalm 140[a]

For the director of music. A psalm of David.

Rescue me, Lord, from evildoers;
    protect me from the violent,
who devise evil plans in their hearts
    and stir up war every day.
They make their tongues as sharp as a serpent’s;
    the poison of vipers is on their lips.[b]

Keep me safe, Lord, from the hands of the wicked;
    protect me from the violent,
    who devise ways to trip my feet.
The arrogant have hidden a snare for me;
    they have spread out the cords of their net
    and have set traps for me along my path.

I say to the Lord, ‘You are my God.’
    Hear, Lord, my cry for mercy.
Sovereign Lord, my strong deliverer,
    you shield my head in the day of battle.
Do not grant the wicked their desires, Lord;
    do not let their plans succeed.

Those who surround me proudly rear their heads;
    may the mischief of their lips engulf them.
10 May burning coals fall on them;
    may they be thrown into the fire,
    into miry pits, never to rise.
11 May slanderers not be established in the land;
    may disaster hunt down the violent.

12 I know that the Lord secures justice for the poor
    and upholds the cause of the needy.
13 Surely the righteous will praise your name,
    and the upright will live in your presence.

Notas al pie

  1. Psalm 140:1 In Hebrew texts 140:1-13 is numbered 140:2-14.
  2. Psalm 140:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 5 and 8.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 140

Psalmul 140

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Izbăveşte-mă, Doamne, de oamenii răi,
    păzeşte-mă de oamenii violenţi,
de cei ce plănuiesc lucruri rele în inima lor
    şi stârnesc conflicte în fiecare zi.
Ei îşi fac limba ascuţită ca a unui şarpe
    şi sub buzele lor este venin de viperă!Sela
Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău!
    Protejează-mă de omul violent,
        de cel ce se gândeşte cum să pună piedică paşilor mei!
Nişte îngâmfaţi mi-au ascuns curse,
    şi-au întins funiile laţului lor,
        mi-au pus capcane pe marginea potecii!Sela
Eu însă zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!
    Ascultă, Doamne, glasul rugilor mele!
Stăpâne Doamne, Mântuitorul meu puternic,
    Care mi-ai protejat capul în ziua luptei –
nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău;
    nu îngădui să-i reuşească planurile, ca să nu se fălească!“Sela
Capul celor ce mă înconjoară
    să fie acoperit de necazul provocat de buzele lor!
10 Să cadă peste ei cărbuni aprinşi;
    să fie aruncaţi în foc,
        în adâncuri de unde să nu se mai scoale.
11 Fie ca oamenii limbuţi să nu fie întăriţi în ţară;
    fie ca pe oamenii violenţi şi răi să-i vâneze şi să-i doboare dezastrul.

12 Ştiu că Domnul va face dreptate celui necăjit
    şi susţine cauza celor nevoiaţi.
13 Într-adevăr, cei drepţi vor lăuda Numele Tău,
    iar oamenii integri vor locui în prezenţa Ta.